16-07-2018

Hoe kies ik als gemeente een burgerparticipatie-tool?

Hulpmiddelen burgerparticipatie gemeente

Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? In de Keuzewijzer e-tools van Movisie vind je verschillende vormen van online burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden. We presenteren een actueel overzicht van de bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken.

Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen de participatie van inwoners – het meedenken, meebeslissen en meedoen in beleid en uitvoering – wezenlijk veranderen. De Keuzewijzer ondersteunt je bij het maken van afgewogen keuzes over de manier waarop je digitale burgerparticipatie vormgeeft. Zodat ook in jouw gemeente het online betrekken van inwoners bij maatschappelijke vragen, initiatieven, beleid en besluitvorming een duidelijke meerwaarde krijgt.

Tip-Burgerpanel = actieve burgerparticipatie gemeente

De Tip-Burgerpanels worden benoemd als één van de 21 burgerparticipatie-tools. Kijk voor een overzicht van alle burgerparticipatietools op: burgerparticipatie-hulpmiddelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht