08-01-2018

‘Het Tip-Burgerpanel wordt genoemd als voorbeeld van burgerparticipatie’

Tip-Burgerpanels als voorbeeld

Recent heeft de VLG een website gelanceerd met verschillende vormen van burgerparticipatie. Projecten ten behoeve van het bevorderen van de lokale democratie. De systematiek van onafhankelijke Tip-Burgerpanels wordt als voorbeeld genoemd.

Inmiddels heeft elke Limburgse gemeente de beschikking over een Tip-Burgerpanel. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Digitale variant om burgers te betrekken

Een digitale variant om inwoners te betrekken bij de thema’s in uw gemeente.
De lokale democratie is in verandering. Door de participatiemaatschappij waarin we leven krijgen en willen inwoners steeds meer een centrale plek in de probleemoplossing. Maar hoe krijg je de inwoner actief betrokken bij het gemeentelijk beleid? Een eenvoudig antwoord: vraag om raad (tips). Een Tip-Burgerpanel kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Lees hier het gehele artikel van VLG over het Tip-Burgerpanel

Heeft jouw gemeente al een burgerpanel? Kijk hier voor een overzicht van Tip-Burgerpanels in Nederland. Raadpleeg Invior (voorheen Toponderzoek) en vraag naar de mogelijkheden omtrent burgerpanels en burgerparticipatie.

Terug naar het nieuwsoverzicht