17-07-2020

Het Tip-Burgerpanel wederom in Keuzewijzer E-tools Movisie

Het Tip-Burgerpanel van Invior (voorheen Toponderzoek) uit Horst is opgenomen in de recent vernieuwde versie E-tools Keuzewijzer van landelijk kennisinstituut Movisie De keuzewijzer biedt een overzicht van goede tools die gemeenten inzetten om burgers online te betrekken bij beleid en besluitvorming.

Movisie behandelt als kennisinstituut sociale vraagstukken als eenzaamheid, armoede en schulden in Nederland en vergaart kennis over belangrijke tools om deze informatie te vergaren. 

Martijn Hulsen van Invior: Met het Tip-Burgerpanel helpen wij gemeenten om informatie te vergaren bij hun inwoners om daarmee mede het gemeentelijk beleid vorm te geven. Inmiddels zijn in Nederland bijna 70 Tip-Burgerpanels. Het grote voordeel van online participatie is dat we hiermee snel grote groepen burgers betrekken op een laagdrempelige wijze. Dankzij burgerraadplegingen wordt snel een antwoord op de vraag gegeven.

Lees hier meer over de keuzewijzer Burgerparticipatie

Terug naar het nieuwsoverzicht