11-07-2016

'Het bedrijfsleven houdt van volksvertegenwoordigers'

“Democratie is de wil van het volk. Ik lees elke ochtend in de krant wat ik nou weer wil”

 

“Een mening zonder argumenten is een gevoel”

Er zijn verschillende politieke boodschappen van wereldleiders en citaten over de politiek. Ook zien we verschillende verkiezingsslogans.

Interessant om te zien is, dat mensen IN de politiek een andere beleving over de politiek hebben dan personen die niet in de politiek zitten.

Meerwaarde van het zijn van volksvertegenwoordiger
Deze week twee resultaten uit een belevingsonderzoek onder overheidsbestuurders (o.a. raadsleden en provinciale Statenleden). In onderstaande grafiek een stelling over de meerwaarde van het zijn van volksvertegenwoordiger voor het bedrijfsleven.

Een meerderheid van de volksvertegenwoordigers is het eens met de stelling, dat volksvertegenwoordigers meer waard zijn voor de werkgever.

Dezelfde vraag is ook gesteld aan (politiek geïnteresseerde) burgers.
Eén of de vijf van de burgers (21%) zegt dat het zijn van een volksvertegenwoordiger meer waard is voor de werkgever; 13% zegt het tegenovergestelde. Bijna de helft (49%) antwoord ‘niet mee eens, ook niet mee oneens’ en 18% heeft geen mening.

Werven nieuwe raadsleden en andere volksvertegenwoordigers
Volksvertegenwoordigers benoemen de volgende kanalen, die meer dan nu moeten worden ingezet om mensen enthousiast te maken voor het ambt van volksvertegenwoordiger:

  • Directe benadering van partijleden
  • Bijeenkomsten met burgers (denk aan thema- of inspraakavonden)
  • Via eigen netwerk van volksvertegenwoordigers
  • Voorlichting/onderwijs op scholen/universiteiten

De volledige resultaten staan in onderstaande grafiek weergegeven:

De weg van de minste weerstand
De stroming ‘ik-ben-trots-op-de-overheid‘ moet het vaak afleggen tegen de stroming ‘de-overheid-is-zelf-het-probleem’

Je kunt je voorstellen dat er meerdere waarheden zijn.

Benoem deze waarheden dan ook zo – in de media – en laat de Nederlander haar eigen oordeel geven…..

Terug naar het nieuwsoverzicht