01-03-2019

Feiten en trends voor een goed openbaar bestuur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) biedt inzicht in de ontwikkelingen bij het decentrale openbaar bestuur.

Door de ontwikkelingen in het openbaar bestuur te volgen en periodiek een stand van zaken te geven, worden trends zichtbaar. Hiermee kan beleid ontwikkeld en onderbouwd worden.

De Staat van het Bestuur is een trendrapport dat iedere twee jaar wordt samengesteld en waarin feiten en cijfers over de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentraal bestuur centraal staan. Toponderzoek heeft data aangeleverd voor de trendrapportage ‘Staat van het Bestuur’ via de overheidsdatabase Overheid in Nederland.

Lees hier het Staat van het bestuur.

Het oorspronkelijk bronbestand van overheidsbestuurders met alle onderliggende data over de decentraal bestuur kunt u vinden via: databestand Overheid in Nederland

Terug naar het nieuwsoverzicht