13-04-2020

Een nieuwe wet voor ontwikkeling en beheer leefomgeving vraagt om meer overleg betrokkenen

Het realiseren van nieuwbouw op een voormalig bedrijventerrein of het bouwen van een windmolenpark op een braakliggend stuk grond zal in de toekomst sneller gaan. De aangekondigde omgevingswet zal bestaande tientallen wetten en honderden regels bundelen in één nieuwe wet, waarbij vroegtijdig de belangen, meningen en creativiteit op tafel komen.

In de nieuwe omgevingswet zijn wetten en regels opgenomen over onderwerpen als bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het zorgt ook dat belanghebbenden als burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan. De initiatiefnemer laat aan de hand van zijn vergunningsaanvraag zien hoe ook de participatie is geregeld.

Hulp bij participatie
Invior (voorheen onderzoeksbureau Toponderzoek) heeft zowel on- als offline twee prachtige instrumenten in handen die initiatiefnemers helpen de participatiedoelstellingen te realiseren. Met een Tip-Burgerpanel, waarbij maandelijks meer dan tweeduizend leden om raad wordt gevraagd, krijgt de initiatiefnemer een verantwoord advies over zijn bouwplannen. Maar ook met een burgertop in de vorm van een thema-avond, waarbij een panel zich offline over het voorstel buigt, heeft de grondlegger een bruikbare raadgeving in handen. Tot slot kan ook informatie worden ingewonnen bij de bron zelf: de vergunningaanvragers (via bijvoorbeeld Agridrect).

Terug naar het nieuwsoverzicht