06-04-2020

Een burgerinitiatief opzetten, hoe doe je dat?

‘Burgers onderschatten waartoe ze in staat zijn’

Een gemeente regelt veel voor haar inwoners. Denk aan het uitvoeren en handhaven van wetten, ophalen van het huisvuil en maken van bestemmingsplannen. Vaak zijn deze bepaald door de overheid of de politiek. Maar ook burgers hebben de mogelijkheid om hun ideeën en initiatieven aan een gemeente voor te leggen. Overigens kunnen zij ook Provinciale Staten en de Tweede Kamer in beweging zetten, maar daarover een andere keer meer.

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief of anders gezegd een gemeenschapsinitiatief is een actie om bijvoorbeeld de lokale leefomgeving te verbeteren zoals het regelen van een grote schoonmaakactie in de wijk, bijeenkomsten voor eenzame ouderen of een gezellig buurtfeest. Ook een actie om in tijden van financiële crisis huisdierenbezitters te ondersteunen zodat zij hun beesten goed blijven behandelen, is een burgerinitiatief. Het helpt de gemeenschap vooruit. Individueel of in een groep, hebben burgers een zeer krachtig instrument in handen om van onderaf een gemeenschap in beweging te zetten. Hierbij spreken ze vooral hun eigen talenten en vaardigheden aan, zoals het informeren van mensen en het analyseren van het probleem.

Bepaal eerst het doel van het burgerinitiatief

Om een burgerinitiatief te verwezenlijken is het belangrijk om allereerst het doel van de actie helder te formuleren. Iedereen die het initiatief begrijpt en zich erin herkent, zal het omarmen en wordt sneller een ambassadeur. Een duidelijke en eenduidige boodschap draagt hier ook aan bij. In deze fase is het noodzakelijk om overige belanghebbenden als overheden, bedrijven, stichtingen of wijkcomités te enthousiasmeren en te betrekken. Het creëert draagvlak en daarmee de kans van slagen.

Succesfactoren voor slagen burgerinitiatief

Om te zorgen dat een burgerinitiatief slaagt is het belangrijk dat de gestelde doelen realistisch zijn, tevens wezenlijk bijdragen aan zorg en welzijn van mensen, vooral aan diegenen met een beperking. Ga ook met mensen in gesprek over het initiatief. Enerzijds om draagkracht te creëren en anderzijds om vanuit interesse feedback te verzamelen om zo stap voor stap tot een goed resultaat te komen.

Bekijk ook websites waarop eerdere initiatieven zijn gepubliceerd. Bestaande platformen als Petities.nl, Mijn Buurtje en Tip-Burgerpanels helpen om een burgerinitiatief op te zetten. Ze dienen ter inspiratie en daarnaast: het is onnodig het wiel opnieuw uit te vinden.

Terug naar het nieuwsoverzicht