02-10-2017

Drie redenen waarom het onverstandig is om als gemeente zelfstandig een burgerpanel op te zetten. Creëer een Tip-Burgerpanel.

Betrokken burgers zijn niet te koop.

Elke gemeentebestuurder zoekt betrokken burgers.

Betrokken burgers die willen meepraten en meedenken over het gemeentebeleid. Burgers die samen met de gemeente beleid willen uitstippelen én uitvoeren.

De hamvraag is, waar vind ik betrokken burgers? Deelnemers voor een themabijeenkomst? Hoe krijg ik meer burgers betrokken bij de gemeentepolitiek? En hoe kan ik het gemeentebeleid onder burgers toetsen?

Het meest makkelijke antwoord is:

“We kopen betrokken burgers. We zetten ze in een traditioneel burgerpanel (gemeentepanel) en laten ze periodiek hun mening geven. Hoppa. Hiermee voldoen we als gemeente meteen aan de gewenste burgerparticipatie”.

Helaas is dit een fabeltje. Een traditioneel burgerpanel schiet het doel voorbij.

Hieronder drie eenvoudige redenen waarom betrokken burgers niet ‘gekocht’ kunnen worden.

1 Betrokken burgers kun je niet kopen maar moet je verdienen

Als je als gemeente betrokken burgers wilt creëren aan de hand van een burgerpanel, leid je jezelf (en de burgers) met het gemeentepanel af van het echte probleem.

Betrokken burgers zijn het resultaat van goed gemeentebeleid. Het is de output van een proces. Niet de input.

2 Betrokken burgers houden niet van 100%-gemeente-georiënteerde-burgerpanels

Betrokken burgers hebben een andere belevingswereld dan de systeemwereld van de gemeente.

Burgerpanels die volledig betaald zijn door de gemeente worden gevoed door het systeem. Beleidsmakers bepalen de vraagstellingen.

Mede vanwege de politieke actualiteit (raadsagenda) vindt -onbewust- sturing op de onderwerpen plaats. Het zal niet de eerste keer zijn dat een wethouder invloed uitoefent op de vraagstelling in het gemeentepanel.

De systeemwereld is leidend.
Dit terwijl burgers een andere werkelijkheid, prioritering, (kunnen) hebben.

Denk dus niet in termen van een gemeentepanel.
Denk in termen van een gemeenschapspanel (Tip-Burgerpanel).

3 Betrokken burgers willen wat ze willen

Hetgeen wat op de raadsagenda staat, hoeft niet overeen te komen met hetgeen op straat gebeurt.

Wat is leidend?

De raadsagenda of de actualiteit?

Weet dat betrokken burgers niet (louter) in debat met de gemeente treden met als doel om de gemeente te helpen. Als er al een interactie is, dan is het omdat ze een probleem hebben en ze verwachten dat de gemeente dit oplost.

Kortom: Burgerparticipatie is niet te koop

Net zoals dat een wethouder eigen bevoegdheden heeft om besluiten te nemen, hebben burgers dit ook. Deze autonomie kan niet worden afgekocht met een traditioneel burgerpanel.

Betrek burgers daarom in een eigen gemeenschapspanel (Tip-Burgerpanel).

Terug naar het nieuwsoverzicht