26-10-2015

'Die ene kwaliteit die je als persoon succesvol maakt'

Albert Einstein
Wat was het, dat Albert Einstein zo succesvol kon worden?

Zou hij ook het lijstje van Richard Branson gevolgd hebben?

De tips van Richard Branson:

1 Doe het met passie of doe het niet.
2 Ben zichtbaar.
3 Denk goed na over de bedrijfsnaam en zorg dat je uniek bent.
4 Voorkom geen risico’s, maar zoek ze op (‘kom uit comfort zone’).
5 De eerste indruk is belangrijk, maar de tweede indruk net zo belangrijk (‘zorg voor kwaliteit’).
6 Verbeter jezelf elke dag.
7 Zorg voor een wij-cultuur.
8 Zorg voor een second opinion. Zoek een kritische adviseur.
9 Neem de telefoon op. Ben bereikbaar.
10 Ben niet bang voor veranderingen. Manage ze.

Bij het opbouwen van een business gaat het er mij om iets te maken waar je trots op kunt zijn, je brengt getalenteerde mensen samen en creëert samen iets dat echt bijdraagt aan de levens van andere mensen.

Of wat het toch wat anders? Zoals het hebben van IQ?

Helaas kunnen we het niet meer navragen aan Albert Einstein.

Psychologische studies Walter Mischel
Water Mischel is een professor bij University en onderzocht hetgeen wat nu als de meest belangrijke karateristiek wordt gezien voor succes in het werk en voor succes in het algemeen.

The Marshmallow Test
In 1972 begon de wetenschapper Mischel met een experiment. Honderden kinderen (4 á 5 jaar oud) worden één voor één in een aparte ruimte neergezet.

Het kind gaat op de stoel zitten. Op de tafel ligt een snoepje (een ‘Marshmallow’). De onderzoeker gaat 15 minuten weg en maakt een deal met het kind.

Als het kind 15 minuten van het snoepje afblijft, dan krijgt deze een beloning. Een beloning in de vorm van een extra snoepje.

Hamvraag: nu één snoepje of dadelijk twee snoepjes?

De onderzoeker gaat weg
Een spektakel vindt in de ruimte plaats. De ene gaat spelen met het snoepje, de andere eet het op. Weer andere kinderen kijken weg van het snoepje.

In 1972 verscheen het rapport ‘The Marshmallow experiment‘. Interessant, maar de waarde van het experiment verscheen vele jaren laten.

‘Correlatie snoepje ja/nee en succes op latere leeftijd’
De onderzoekers volgden de kinderen van het experiment jaar op jaar.

Wat bleek?

Kinderen, die het snoepje lieten liggen scoorden op een latere leeftijd hoger op onderwijs, op gezondheid en sociale vaardigheden.

Kinderen die slechts aan de korte termijn dachten (‘het snoepje aten’) waren op oudere leeftijd minder succesvol dan kinderen die het snoepje konde weerstaan.

Interessant.

Kanttekeningen Marshmallow experiment
Er zijn aantekening te plaatsen bij het Marshmallow test. Onderzoekers op de Rochters University deden een vervolgonderzoek. Daarbij onderzochten ze tevens of de kinderen de desbetreffende onderzoeker als ‘betrouwbaar’ of ‘onbetrouwbaar’ bestempelden.

Kinderen, die een ‘eerlijke’ onderzoeker hadden, wachtten vier keer zo lang op het snoepje.

Uit dit onderzoek wordt, volgens wetenschapper Kidd, bewezen dat kinderen eerst een beeld van iemands eerlijkheid vormen en daarna (/daarop) hun keuze maken. Volgens Kidd kun je de onderzoekers van het experiment vergelijken met de vader en moeder van het kind. Deze hebben een enorme invloed op het succes van de kind….

Zou Albert Einstein, op jonge leeftijd, het snoepje ook hebben laten liggen?

Daarbij kan ik alleen maar uitgaan van zijn uitspraken:

Soms betaal je het meest voor dingen die gratis zijn.

en

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.

De hersenen van Albert Einstein waren overigens niet zwaarder dan die van een gemiddelde persoon (1955).

Niets kan onze gezondheid en het voortbestaan van het leven op aarde zoveel helpen als de evolutie naar een vegetarische levenswijze.

Terug naar het nieuwsoverzicht