21-11-2016

De zin en onzin van het opstellen van een burgerbegroting

De gemeenteraad beslist. Raad wordt, van tevoren, ingebracht.

 

Een raadsstuk zonder raad. Het zou verboden moeten worden.

Maandelijks worden beleidsstukken in de gemeenteraad besproken.

Regelmatig ontbreekt in deze beleidsnota’s een burgerparagraaf.

Of is het niet relevant voor de gemeenteraad om te weten welke impact de nota op de burgers heeft?

Eerst praten MET en daarna praten OVER

Terwijl de gemeenteraad vergadert OVER hetgeen de burgers willen, is het verstandig om van tevoren te praten MET de burgers.

Ondanks dat in de gemeenteraad vertegenwoordigers van burgers (lees: raadsleden) met elkaar praten, en ondanks dat er voldoende kennis aanwezig is, is het altijd verstandig om van te voren te raadplegen hoe de gemiddelde burger in de wedstrijd staat.

Dit kan aan de hand van een burgerbegroting.

Het woord ‘burger’ is vreselijk
Welke mens noemt zich immers burger? Hallo, ik ben Martijn en ik ben burger in Nederland.

Toch wordt het woord ‘burger’ op grote schaal gebruikt. Dit hoeft niet typisch ambtelijk te zijn. Eigenlijk iedereen, die OVER mensen praat, gebruikt het woord burger. En ik dus ook. Excusez-moi.

Waarom een burgerbegroting?

De achterliggende gedachte van een burgerbegroting is om de burgers meer te betrekken bij de besluitvorming.

Denk bij een burgerbegroting niet meteen aan het laten invullen van de gemeentebegroting. Het betreft met name het faciliteren van burgers om zelfstandig de accenten in de begroting (lees: gemeentebeleid) aan te geven.

Het opstellen van een burgerbegroting kan digitaal (via bijvoorbeeld een Tip-Burgerpanel) of fysiek, met tafelrondes.

Zie ter inspiratie de burgerbegroting in district Antwerpen. Bij hen zijn meer dan 200 projecten ingediend voor de burgerbegroting.

Voordelen van een burgerbegroting

 1. Het creëert draagvlak en bekendheid van de bestuurslaag.
  (Burgerbegroting wordt gezien als een brug om de kloof tussen politiek en burgers te overbruggen)
 2. Het zorgt voor meer expertise bij de besluitvorming
  (Twee personen weten meer dan één persoon. Wat gebeurt er als 1.000 burgers betrokken worden bij de besluitvorming? Kan hun denkkracht bijdragen aan de reeds aanwezige kennis binnen de gemeente? En waar dan?)
 3. Per definitie zorgt een burgerbegroting voor een ‘betere’ samenleving.
  (Door gemeenschappelijke besluitvorming wordt het ‘hun’ gemeente).

Nadelen van een burgerbegroting

 1. De gemeente moet, deels, een bevoegdheid afdragen aan de burgers
  (Waarom verkiezingen houden, als uiteindelijk de gekozen bestuurders nog steeds niet volledig mogen beslissen?)
 2. De begroting is manipuleerbaar door de deelnemende burgers. Er komt een feestbegroting.
  (Een kleine groep burgers kan de totale begroting sturen door tactisch te stemmen)
 3. Een burgerbegroting vertraagd overheidsbesluiten en kost meer
  (Als je radeloos wilt worden, dan moet je advies vragen..)

Zalando-gemeente

Waarom zou een gemeente immers niet (door)ontwikkelen als Zalando, Booking.com, Uber of Airbnb?

De rol van gemeenten transformeert van mededelen naar communiceren.

Maar waarop moet de gemeente dan communiceren?

Activeer het reptielenbrein van de burger.

Communiceer in termen van opbrengsten en de reptielen euhhh burgers staan in dienst van de gemeente.

Tegelijkertijd zien we dat het systeem van lokale democratie werkt.

Wat niet werkt is de burgerparticipatie. Zo komen bij verkiezingen bij lange na niet 100% van de burgers stemmen.

Dit terwijl het verkrijgen van stemrecht tot oorlog en geweld -in de wereld- heeft geleid.

Burgerbegroting is onderdeel van het stemrecht

Burgers hebben het recht om hun eigen (gemeente)bestuur te kiezen. Indirect kiezen ze het beleid voor de komende jaren.

Bij een burgerbegroting wordt een stap verder gegaan.

Mijn inziens zijn alle vormen van burgerparticipatie goed. Zet bij burgerparticipatie in op een opbouwende discussie.

Dus vraag raad in plaats van opinies. Voorkom de peilingen-paradox.

Waarom geen toelichtingen-button bij het stembiljet?

In 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen.

Verkiezingen zijn burgerparticipatie in optima forma. Elke burger heeft de mogelijkheid om te participeren.

Toch kan de vraagstelling, bij de verkiezingen, vele malen beter. Er staat geen vraag boven het formulier (!?!?!; zie hieronder) en er wordt geen mogelijkheid geboden om een toelichting te geven.

Waarom mogen we bij de verkiezingen niet aan geven waarom we bepaalde keuzes maken?

Als ik als onderzoeker alleen de ‘stem-vraag’ had gesteld, werd ik opgehangen aan de hoogste boom.

Alleen al door een toelichting-vraag te stellen, wordt burgerparticipatie serieus genomen.

Uiteraard geldt hetzelfde verhaal voor het referendum. ‘Ja/nee-vragen’ zijn niet echt iets om naar huis te schrijven.

9.416.001 stemmers (2010)
Bedenk hoeveel denkkracht wordt georganiseerd als we al deze burgers de mogelijkheid geven om een toelichting te geven.

Neem de kiezer serieus en kom met een toelichting-button.

Via deze weg bied ik me aan om deze toelichtingen te verwerken.

En geef bij deze ook meteen aan dat we vanaf maart 2017 een stagiaire zoeken (en al onze vakantiedagen in trekken)….

 

Terug naar het nieuwsoverzicht