18-01-2021

De zes belanghebbende groepen: 4. Onderwijs & Innovaties

De vierde belanghebbend groep is de groep: ‘Onderwijs & Innovaties’.

De groepen onderwijs en innovaties hebben wij bij elkaar gevoegd omdat deze groepen allebei niet uit zijn op winst. Met innovaties bedoelen wij samenwerkingen die er voor zorgen dat bedrijven kunnen groeien. Bij onderwijs horen alle instellingen die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs zijn erkend voor het verzorgen van onderwijs. Hier vallen basisscholen en voortgezet onderwijzen onder. Voor onderwijsinstellingen kunnen de resultaten van bepaalde onderzoeken heel nuttig zijn op verschillende manieren. Zo kan het voor de directie handig zijn om resultaten te ontvangen die over scholen of bestuur gaan. Maar voor docenten kunnen veel meer resultaten belangrijk zijn die bijvoorbeeld met hun eigen vak te maken hebben. Leraren kunnen deze onderzoeksresultaten in hun lessen gebruiken.

Voorbeeld: als er een enquête is geweest over pesten in de gemeente dan kan het resultaat hiervan interessant zijn voor de scholen die in de desbetreffende gemeente staan. Dit omdat er zeer waarschijnlijk een vraag zal zijn over pesten op school. Hier kan de school zelf op in spelen door de reacties van leerlingen te lezen. Aangezien al deze reacties anoniem zijn is de kans groter dat de leerlingen eerlijker zullen zijn en meer zullen vertellen.

Wil je zelf als onderwijsinstelling ook vragen stellen aan jouw leerlingen/ personeel? Neem dan contact met ons op.

Terug naar het nieuwsoverzicht