04-01-2021

De zes belanghebbende groepen: 2. Overheid

De tweede belanghebbend groep is de groep: ‘Overheid’.

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Er is onderscheid gemaakt tussen nationale, provinciale en gemeentelijke overheid.

De overheid is vooral gefocust op het verbeteren van het woon en leefklimaat in het land, de provincie of de gemeente. Daarbij heeft de overheid veel aan de informatie die uit de onderzoeken voortkomen. Dit komt omdat de resultaten direct vanuit de inwoners komen en hun mening van belang is bij de beslissingen die ze maken. De overheid, bestuurlijk verdeeld in Tweede Kamer, Provinciale Staten of gemeenteraad zijn namelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken en onderhouden van hun gebied. Onder het kopje overheid valt dus iedereen die betrokken is bij een overheidsinstantie. Dit zijn onder andere ambtenaren, partijleiders/politici en partijleden maar ook andere vormen van de overheid zoals de veiligheid regio’s horen hierbij.

Voorbeeld: Als voorbeeld kunnen we hetzelfde onderwerp gebruiken als bij de burgers. Stel dat de gemeente heeft besloten (of wil besluiten) over het omzagen van bomen langs de hoofdstraat. Alleen uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 70% van de inwoners het niet eens is met het omzagen van de bomen. Daaruit kan de gemeente dus de conclusie trekken dat het misschien helemaal geen goed idee is om deze bomen om te zagen. Om nog een stap verder te gaan kan de gemeente zelfs gaan kijken wat de inwoners als alternatief willen en of dit eventueel ook haalbaar is. 

Wil je zelf als overheid ook vragen stellen aan politieke ambtsdragers of burgers? Neem dan contact met ons op.

Terug naar het nieuwsoverzicht