28-12-2020

De zes belanghebbende groepen: 1. Burgers

De eerste belanghebbende groep is de groep: ‘Burgers’.

Burgers vinden het altijd fijn om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Vooral als het gaat om nieuws uit de buurt. Burgers zijn daarom ook onze grootste belanghebbende groep qua aantallen.

Bij het ontvangen en bekijken van de onderzoeksresultaten kan de burger veel meningen lezen van buurtbewoners en kijken of zij dezelfde mening delen. 

Voorbeeld: De gemeente heeft besloten om de bomen langs de Hoofdstraat om te zagen. Onder de inwoners van uw gemeente is onderzoek gedaan naar wat zij hier van vinden (draagvlak meting) en wat hun eventuele oplossingen en meningen zijn (behoefte meting). Als de burger deze vragenlijst zelf heeft ingevuld dan zal hij/zij natuurlijk benieuwd zijn of meerdere mensen dezelfde mening hebben.
Maar ook als de burger de vragenlijst niet heeft ingevuld maar de resultaten bijvoorbeeld ziet via de media kan hij/zij het interessant vinden om te lezen wat andere mensen voor meningen en oplossingen hebben. Vandaar dat ambtenaren er vaak voor kiezen om de onderzoeksresultaten op de site zetten van het desbetreffende Tip-Burgerpanel of op hun eigen gemeentesite.

Terug naar het nieuwsoverzicht