17-04-2017

De voordelen van onderzoek ten behoeve van de besluitvorming bij de overheid

Onderzoek ondersteunt de overheid

Van de overheid wordt verwacht dat deze flexibel is.

Continu mag deze inspelen op de uitdagingen van een steeds complexer sociaal-economische en politieke wereld.

Antwoorden bieden bij vraagstukken rondom:

  • een betere kwaliteit van wonen & werken;
  • zorg voor het milieu;
  • investeringen in infrastructuur  (zowel fysiek in wegen als mentaal in regelgeving)
  • het verbeteren van de onderwijs;
  • gebiedsontwikkeling;
  • huisvesting openbare centra (bibliotheken);
  • het creëren van een duurzaam concurrentievermogen.

Om bovenstaande vraagstukken aan te pakken, is het wenselijk dat de overheid samenwerkt met haar inwoners om prioriteiten te stellen en het budget correct te investeren in de juiste programma’s, die bijdragen aan het algemeen belang.

Onderzoek is een contactmoment met de burger

Zwart/wit-gedacht zijn de verkiezingen het enige contactmoment tussen de burger en de overheid. Aangezien verkiezingen kunnen worden beschouwd als peilingen, kun je als overheid qua besluitvorming hier weinig mee.

Als overheid ben je op zoek naar raad(plegingen).

Raad wordt verkregen door gebruik te maken van onderzoek.

Enquêtes zijn een hulpmiddel voor overheidsinstellingen om een interactie met de burgers op te starten – buiten de verkiezingen om).

Door onderzoeken openbaar te publiceren, wordt de burger geïnformeerd over de maatschappelijke thema’s en vraagstukken.

Actie leidt tot reactie.
Reactie leidt tot interactie.

Burgerparticipatie ontstaat.

Door goed onderzoek (in de vorm van raadplegingen) uit te voeren, wordt de overheid met haar lange-termijn belangen correct vertegenwoordigd door de burgers.

 

Onderzoek direct toepassen in het coalitieprogramma?

Zorg, als overheid, dat er een continue informatiestroom van de burgers naar overheid gaat.

Dit reflecteert ten aanzien van het eigen beleid en leid tot nieuwe ideeën ten behoeve van de uit te voeren programma’s en investeringen.

Een (Tip-)burgerpanel is onmisbaar voor de gemeente om de juiste keuzes te maken. Gebruik de continue feedback van het burgerpanel om draagvlak te creëren.

Met een burgerpanel ga je van (éénrichtings-)mededelen naar (tweerichtings-)communiceren.

Begin vandaag nog met communiceren.

Terug naar het nieuwsoverzicht