03-10-2016

Dé reden waarom de overheid bij vele burgers totaal niet boeit.

Bent u die gemeente die volledig weet wat uw burgers nodig hebben?

En vertelt u in het gemeentebeleid (coalitieakkoord) precies hoe u de burgers daarbij gaat helpen?

Lees dan vooral deze blog, want bovenstaande interesseert de burger totaal niet.

De burger luistert alleen als u de (reptielen)hersenen in hem wakker maakt
Als de gemeente de aandacht van de reptielenbrein van de burger kan grijpen, dan heeft de gemeente meer kans dat het eigen gemeentebeleid correct ‘land’ onder de burgers.

Reptielenbrein
Dit is het oudste gedeelte van de hersenen. Het reptielenbrein is binnen de mens verantwoordelijk voor het instinct en dé overleving; de belangrijkste focus van het reptielenbrein is om pijn te vermijden. Het reptielenbrein maakt onze beslissingen. 

Reptielenbrein? De wat?
De hersenen gebruiken veel energie. De hersenen bedragen 2% van ons lichaamsgewicht, tegelijkertijd verbranden ze 20% van onze energie. Ons brein is geoptimaliseerd om energie te besparen. Daarom zijn hersenen zo geprogrammeerd dat ze geen dure energie verspillen aan (hersen)activiteiten als deze niet noodzakelijk zijn om te overleven.

Als de gemeente kan bewijzen dat ze de aandacht waard zijn, dan -en alleen dan- zullen (de hersenen van) de burgers meedoen.

Zzzzzzzzzzzzzzzzz
Van onderstaande informatie blijft het reptielenbrein van burgers slapen:

  • Uitleg hoe de overheid in elkaar zit
  • Inhoud van het coalitieprogramma, begroting of wet
  • De aanpak
  • Het proces (om een paspoort aan te vragen)
  • De benoeming van een nieuw raadslid, wethouder of burgemeester

Toch heeft u als gemeente de taak om bovenstaande elementen te communiceren naar de burgers. Daarom lijkt het logisch om bovenstaande allemaal op de gemeentewebsite en in uw gemeentenieuws neer te zetten.

Maar helaas vinden burgers dit niet boeiend.

Paradox
Als u het aan de burgers vraagt, dan zullen ze vast aangeven dat het wel interessant is om te weten hoe de processen binnen de gemeente lopen. Maar zulke antwoorden worden gedreven door het rationele verstand. Ondertussen slapen de (reptielen)hersenen rustig verder..

Uiteraard hoeft u niet meteen een pistool te pakken en deze tegen het hoofd van de burger te zetten…

Alhoewel dat zeker zal werken….

Toch wordt het reptiel (lees: de burger) wakker als u communiceert in termen van opbrengsten.

Communiceer over:

  • Hoeveel geld en tijd ze kunnen besparen? (als ze bepaalde procedures correct volgen)
  • Hoeveel minder risico ze lopen? (als ze een bepaalde aanpak hanteren)
  • Hoe ze geld kunnen investeren of verdienen? (als ze meedoen met een bepaald  (recycle)programma)
  • Hoe hun (klanten)netwerk kan groeien? (als ze in gesprek treden met de overheid)

Communiceren in termen van opbrengsten is een wijze om de aandacht van de reptiel te krijgen. Zoek de aandacht van de burger door op zoek te gaan naar deze onbewuste instincten.

Het is lastig om te denken vóór burgers
Daarom is burgerparticipatie een belangrijk thema. Een gemeente kan alleen goed functioneren als ze draagvlak hebben van de belangrijkste klant: de burger.

De R&D-afdeling van Lego bestaat (deels) uit groepen kinderen. Hen wordt actief gevraagd om te spelen voor de camera. De camera registreert de handelingen van de kinderen. Verbeterpunten worden gesignaleerd. 

Circa 1 op de 3 gemeenten heeft een eigen burgerpanel. De burgerpanels voeden de gemeente met waardevolle informatie.

Door een burgerpanel om te zetten in een raadgevend instrument wordt het reptielenbrein geprikkeld. Ga in de vraagstelling van het burgerpanel dus niet te opiniërend te werk.

Gemeenten zonder burgerpanel (2 op de 3 gemeenten) missen een kans om het reptielenbrein van de burger te prikkelen.

Willen deze gemeentebestuurders eigenlijk wel opnieuw worden gekozen?

Door  overigens deze vraag te stellen, wordt het reptielenbrein van u als lezer geprikkeld….

Terug naar het nieuwsoverzicht