19-04-2018

Burgertop Limburg – overhandiging plan van aanpak

In Provinciale Staten is op 23 juni 2017 een initiatiefvoorstel van Statenlid mevrouw A. Berghorst van de PvdA om een provinciale Burgertop in Limburg te organiseren unaniem aangenomen en is besloten de projectorganisatie te financieren vanuit de procesmiddelen van GS.

De Statenwerkgroep Burgertop Limburg 2018 (bestaande uit  A. Berghorst (voorzitter), J. van den Akker, D. Pfoster en A. Rossel ) heeft in navolging van dit initiatiefvoorstel de uitspraak “Limburg bruist – burgers betrekken bij de provinciale politiek” centraal gesteld en in de voorbereidingsfase focus aangebracht op het creëren van een duurzaam platform voor burgers om mee te denken met de besluitvorming over de regionale Limburgse agenda.

De besluiten uit Provinciale Staten zijn de leidraad geweest voor het uitwerken van een Plan van Aanpak voor de organisatie en uitvoering van de Provinciale Burgertop Limburg in de laatste week van november in 2018 in samenwerking met het maatschappelijk veld en directe betrokkenheid van burgers.

Het uitgewerkt Plan van Aanpak Burgertop Limburg 2018 wordt vandaag (19 april 2018) aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten, CdK Bovens.

Download hier het plan van aanpak: Plan van aanpak Burgertop Limburg 2018.

Terug naar het nieuwsoverzicht