24-10-2017

Burgers en burgerpanels

Tip-Burgerpanel

Peter Verhagen is actief lid van burgerpanels TipHorstaandeMaas en TipMooiLaarbeek. Sinds de eerste invoering van het Tip-Burgerpanel in gemeente Horst aan de Maas in mei 2013 is Peter Verhagen hierbij betrokken. We hebben hem voor deze uitgave van ons online magazine, met thema ‘Verbinding met de burger’, enkele vragen gesteld over hoe hij deze vorm van burgerparticipatie ervaart.

Hoe bent u in aanraking gekomen met het Tip-Burgerpanel?

“Mijn eerste aanraking met een Tip-Burgerpanel was in gemeente Horst aan de Maas. Gemeente Horst aan de Maas had al een burgerpanel, maar wilde dit op een hoger plan tillen. Zij hebben hier samen met Invior (voorheen Toponderzoek) en het lokale weekblad HALLO Horst aan de Maas invulling aan gegeven door een Tip-Burgerpanel in te zetten. Via via ben ik hiervan op de hoogte geraakt. Ik vond dit interessant en heb me voor het panel aangemeld.”

Hoe gaat een Tip-Burgerpanel in zijn werk? En over welke onderwerpen mag u als burger meedenken?

“Ongeveer één keer per maand ontvang je een raadpleging. Dit is een digitale enquête waarin actuele onderwerpen aan bod komen. Dit kunnen landelijke onderwerpen zijn, maar het zijn natuurlijk vaak actuele onderwerpen in de eigen omgeving. Denk bijvoorbeeld aan verkeers- en overlastproblemen.”

“Het voordeel van het Tip-Burgerpanel vind ik, is dat het laagdrempelig is. Verschillende onderwerpen kunnen snel bespreekbaar worden gemaakt op een andere manier. Binnen vijf minuten kan je een raadpleging invullen. Je wordt gevraagd om advies en standpunten. Vanuit huis op de computer, laptop of zelfs op je mobiele telefoon kun je meedoen.”

Lees hier het gehele artikel.

Terug naar het nieuwsoverzicht