09-10-2017

Burgerparticipatie is zo sterk als de zwakste schakel

Burgerparticipatie

Raadsleden krijgen weleens de verdenking van burgers dat de gemeente niet handelt in het belang van de burgers. Het is niet duidelijk wat ze doen en hierdoor ontstaan discussies. Meestal wordt een gebrek aan communicatie als boosdoener aangewezen. Maar ligt het daadwerkelijk aan de communicatie of ligt het aan de manier van denken? Wie neemt waar de verantwoordelijkheid?

Burgerparticipatie zorgt voor de dialoog

Burgerparticipatie kent verschillende dialogen. De meest zichtbare dialoog bij de gemeente is die van de verkiezingen. Deze vorm van burgerparticipatie tussen gemeente en burger laat zich niet negeren. Deze dialoog vindt op formele wijze plaats. Hetzelfde geldt voor de inspraakavonden, themabijeenkomsten, de mogelijkheid om een petitie in te brengen en het toelaten van insprekers bij de gemeenteraad. Aan de andere kant zijn er informele dialogen. Zo plaatst een burger berichten op Facebook, gaat thuis aan de keukentafel in gesprek en appt naar vrienden.

Lees hier het volledig artikel.

Terug naar het nieuwsoverzicht