10-06-2019

Burgerparticipatie en het kiezen van de juiste doelstellingen

Binnen een beleidsplan is het kiezen van de juiste doelstellingen van belang. Deze doelstellingen kunnen van te voren worden afgestemd voor elk onderdeel van de beleidscyclus. Uiteraard zijn er voor elk onderdeel van de beleidscyclus andere doelstellingen.

Als burgerparticipatie onderdeel van het beleidsplan is dan kunnen ook hiervoor separate doelstellingen in stelling worden gebracht, zodat er een helder kader wordt gecreëerd waar binnen gewerkt kan worden door alle partijen.

Een effectieve deelname van de bevolking binnen een nieuw te plannen beleid, kan zorgen voor een effectievere invoering, maar ook voor een beleid waarin burgers het gevoel krijgen mee gedacht te hebben over de te maken plannen.

Gemeentes creëren door de invoering van burgerparticipatie een groter draagvlak van uit de publieke opinie. Duidelijke en helder doelstellingen kunnen daar zeer zeker bij helpen.

“Under promise, over deliver”.

Goede publieke ideeën kunnen leiden tot meer toewijding, validatie, legitimiteit en enthousiasme binnen het burgerplatform, en binnen de gemeenschap (inwoners). Duidelijk is dat deze zaken hét verschil kunnen maken binnen het nieuwe beleid.

De inclusieve samenleving is een veel gehoorde kreet. Burgerparticipatie levert hieraan een grote bijdrage. Dit behoeft niet altijd zwaarwegende politieke projecten te omhelzen. Echter, burgerparticipatie kan ook plaatsvinden op kleinere schaal, zoals het bijstaan en bedenken van goede doelen waarin de bevolking participeert. Uiteraard kan burgerparticipatie plaatsvinden in meer zwaarwegende onderwerpen als beleid, bestuur, communicatie en toekomstvisies.

De evaluatie van het beleidsplan is van groot belang. Het is verstandig een evaluator in te schakelen die objectief de doelstellingen mee kan bepalen, en kan helpen dragen. Vaak wordt een evaluator gezocht binnen een onafhankelijk onderzoeksbureau daar zij vaak de nodig ervaring uit voorgaande projecten aan kunnen dragen.

Waarom een Onafhankelijke Evaluator

Er zijn vele redenen de bedenken waarom een onafhankelijke partij een goede evaluator zou kunnen zijn. Laten we twee belangrijkste redenen bekijken.

  1. Om er zeker van te zijn dat de doelstellingen realistisch, haalbaar en meetbaar zijn. Dit zijn onderdelen uit het zogenaamde SMART principe, die een raamwerk vormen om doelstellingen goed in te kaderen. Verder dient de data beschikbaar te zijn, en gemaakt te worden. Dit heeft met openbaarheid, transparantie en meetbaarheid te maken. Zodat het succes meetbaar is en blijft, en de benodigde rapportage vergemakkelijkt.
     
  2. Om er voor te zorgen dat er geen verstopte doelstellingen of verwachtingen zijn. Het is zaak om de doelstellingen kraakhelder te krijgen, zonder dat er ruis ontstaat die later in het traject vaak versterkt wordt, en dan tot problemen kan leiden. Zo zouden er bijvoorbeeld onderhavige politieke doelstellingen of ambities kunnen zijn. Een onafhankelijke partij dient er voor te zorgen dat al deze ruis wordt weggenomen al vanaf de start van de beleidscyclus.

Redenen voor Burgerparticipatie

Beleidszaken zijn uiteraard taken die de overheid op zich neemt, echter er zijn vier goede redenen te bedenken waarbij de overheid de hulp kan inroepen van de bevolking door middel van burgerparticipatie.

A – Om politieke besluiten te verbeteren, en kans te geven aan burgerrechten, een meer democratisch proces, maar ook om draagvlak en vertrouwen te creëren.

B – Om sociale rechtvaardigheid en evenwicht te bevorderen en om uitsluiting te voorkomen. Maar ook om burgers het gevoel van eigendom te geven, door ze actief mee te laten doen en relaties te bouwen.

C – Het verbeteren van overheidsdiensten en projecten, door het inbouwen van meer efficiëntere procedures en het verminderen van lange bureaucratische processen.

D – Het aanleggen van een kennisbank van waaruit toekomstige kennis, competenties kan worden geput. Dit kan ook leiden tot meer bewustzijn en begrip bij zowel de overheid als ook de bevolking.

Een enkel onderdeel van een nieuwe beleidsvisie waarbij burgerparticipatie wordt toegepast, kan leiden tot geheel nieuwe inzichten en visies.

Burgerparticipatie kan dus toegepast worden op verschillende niveaus binnen het beleidsplan. Het uitzetten van heldere doelen voor de burgerparticipatie blijft dan van cruciaal belang. Deze burgerparticipatie zullen vaak interessante ideeën aan een project toevoegen, maar ook diepte in de discussies brengen.

Terug naar het nieuwsoverzicht