Barometer Burgerparticipatie

18-10-2023

Barometer Burgerparticipatie

De barometer burgerparticipatie is een samenwerking met Uitgever Publiek Denken. In dit onderzoek worden er twee doelgroepen benaderd:
1) Beleidsmedewerkers/adviseurs participatie en communicatie;
2) Inwoners.

Het belichten van het onderwerp burgerparticipatie vanuit zowel het ambtelijk oogpunt als vanuit het inwoners oogpunt biedt zeer waardevolle informatie.

Alvast een tipje van de sluier: 46% van de inwoners voelt zich (helemaal) niet betrokken bij de onderwerpen en plannen waar de gemeente aan werkt terwijl meer dan 80% van de gemeenten aangeeft dat inwoners wél betrokken worden in de verschillende beleidsfasen.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepubliceerd in het magazine van Publiek Denken op 28 november aanstaande. Tevens worden de resultaten gepresenteerd tijdens de masterclass burgerparticipatie op 7 december.

Aanmelden voor deze masterclass is nog mogelijk!

Terug naar het nieuwsoverzicht