30-03-2018

Ambtenarenpanel van start!

In samenwerking met netwerkplatform Publiek Denken is Invior (voorheen onderzoeksbureau Toponderzoek) gestart met het Ambtenarenpanel. In het panel kan elke ambtenaar op een laagdrempelige manier zijn of haar mening geven. Ook krijgt hij of zij de mogelijkheid om zelf onderwerpen in te brengen. Het Ambtenarenpanel is in het leven geroepen omdat raadplegingen onder ambtenaren niet tot nauwelijks plaats vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat juist bij ambtenaren veel vak- en praktijkkennis aanwezig is over onderwerpen die de overheid aangaat. Zo’n vier keer per jaar zal er een onderzoek worden uitgezet, iedere ambtenaar in Nederland kan hieraan deelnemen.

De onderzoeken van het Ambtenarenpanel

Inmiddels zijn er twee onderzoeken gedaan onder de leden van het Ambtenarenpanel, de resultaten van het onderzoek over de digivaardigheden van ambtenaren kan je hier al teruglezen. Momenteel staat het derde onderzoek open, nieuwsgierige ambtenaren kunnen zich hier aanmelden om deel te nemen. Het Ambtenarenpanel is sterk aan het groeien, dagelijks voegen ambtenaren zich bij het Ambtenarenpanel. Deze groei wordt veroorzaakt door netwerkplatform Publiek Denken. Zij geven media aandacht aan de onderzoeken, werven leden en bieden zelf een gratis abonnement aan voor leden van het Ambtenarenpanel. Ondertussen zorgt Invior voor de representativiteit van de onderzoeken. Dit wordt getoetst aan de hand van de demografische gegevens die worden gevraagd bij de inschrijving van een deelnemer.

Terug naar het nieuwsoverzicht