09-05-2016

Ambtenarenpanel.nl: op de middenstip vergaderen

Organiseer denkkracht
Twee personen weten meer dan één persoon. Wat gebeurt er als je een systeem kunt maken, waarbij raad kan worden gevraagd aan 1.000.000 ambtenaren?

Stelt u eens voor.
U staat voor een moeilijk vraagstuk en u bent aangewezen op uw onderbuikgevoel (en de kennis en kunde van het aanwezige ambtenarenapparaat).

Nu krijgt u de mogelijkheid om midden in een voetbalstadion te gaan zitten. In het stadion zitten allemaal ambtenaren, die u gevraagd en ongevraagd van tips voorzien.

Kan aan de hand van deze tips de (politieke) besluitvorming beter plaats vinden?

Ja. En daardoor is het Ambtenarenpanel in het leven geroepen.

Ambtenarenpanel
In de blog ‘het Barbatruc-effect: breng een ambtenaar in als getuige‘ werd eerder aangegeven, dat het politieke debat versterkt wordt, als het ambtelijke apparaat meer spreektijd krijgt. 

Door deelname aan het Ambtenarenpanel organiseert het Nederlandse ambtelijk apparaat zich.

Bijvoorbeeld:

In Nederland is er een discussie gaande over het wel / niet huisvesten van asielzoekers (en over hoe de asielzoekers het beste kunnen worden gehuisvest). Dankzij een raadpleging onder ambtenaren kan geleerd worden van de best practices-methoden. Deze tips kunnen als input dienen voor het uiteindelijke debat.

Het is niet altijd handig, en wenselijk, om het wiel opnieuw uit te vinden.

Doordat ambtenaren niet politiek gekleurd zijn (lees: ambtenaren zijn minder gekleurd dan politici) kan de ambtelijke denktank onafhankelijk werken aan een brede waaier van mogelijke oplossingsrichtingen.

Uiteindelijk is het aan de politiek om uit alle aangedragen oplossingsrichtingen, van het Ambtenarenpanel, de juiste oplossingsrichting te selecteren.

Resumerend
Het Ambtenarenpanel is een raadgevend instrument om Nederland een stukje mooier te maken. Wilt u meedoen? Schrijf u dan hier in bij het Ambtenarenpanel.

Het Ambtenarenpanel is een initiatief van DeAmbtenaar.nl, Ambtenaren Netwerk Nederland en onderzoeksbureau Overheid in Nederland.

Terug naar het nieuwsoverzicht