20-04-2020

“Alles staat of valt met formuleren van onderzoeksvraag”

Het aanbod van onderzoeksmethoden is groot, waardoor je als leek door de bomen het bos niet meer ziet. Het allerbelangrijkste van een onderzoek is dat het antwoord geeft op de vooraf bepaalde onderzoeksvraag. Invior (voorheen onderzoeksbureau Toponderzoek) geeft graag een handig overzicht.

Elke onderzoeksvraag vraagt om een eigen manier van onderzoeken. Bij de een hoort een kwalitatief onderzoek, dat vooral is gericht op het verkrijgen van informatie over wat er leeft en waarom. Bij de ander past kwantitatief onderzoek, dat is gericht op hoeveelheid.

De verschillende methoden bij kwalitatief onderzoek:

 • Groepsdiscussie: geeft vergaand inzicht in de mening van respondenten en hun achterliggende motivaties en redenen;
 • Diepte-interview: verkrijgen van een diepgaand beeld van de individuele opvattingen en meningen;
 • Eye-tracking: levert informatie op over kijkgedrag, bijvoorbeeld bij een website, webshop, app of digitale nieuwsbrief. Ook voor print als brochures, affiches en magazines;
 • Onderzoekslocaties voor marktonderzoek:
 • Werven van respondenten voor kwalitatief marktonderzoek:

Een kwantitatief onderzoek geeft cijfermatige resultaten over een bepaalde groep. Om te kunnen spreken over representatief onderzoek is een minimaal aantal deelnemers vereist. Hiervoor is een steekproef en wanneer deze een bepaalde omvang en kenmerken heeft, gelden uitspraken voor de gehele doelgroep.

De verschillende methoden bij kwantitatief onderzoek:

 • Schriftelijk onderzoek: is een traditionele en gangbare manier, waarbij respondenten een papieren vragenlijst invullen;
 • Face-to-face onderzoek: enquêteurs face-to-face (bijvoorbeeld op straat) een vragenlijst afnemen, digitaal of op papier;
 • Telefonisch onderzoek: hoewel ouderwets en achterhaald bestempeld is het nog steeds een effectieve methode om data te verzamelen;
 • Interactive voice response: onderzoek door middel van een spraakcomputer;
 • Online onderzoek: snel en veel informatie verzamelen. Bijna alle typen onderzoek zijn online uit te voeren, mits e-mailadressen bekend en juist zijn;
 • Observatie en registratie: geen vragenlijsten, geen direct contact met respondenten, maar bestudering van het feitelijke gedrag.

Andere methoden

 • deskresearch: de al beschikbare gegevens onderzoeken;
 • panelonderzoek: een vast panel, representatief voor een bepaalde doelgroep, regelmatig ondervragen;
 • marktonderzoek sociale media: vragenlijst uitzetten via sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube;
 • Net Promotor Score: een manier om klantloyaliteit van een onderneming te meten.

Er zijn dus legio mogelijkheden om iets te onderzoeken. Welke manier het beste is is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Een antwoord op de vraag hoeveel Nederlanders bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen naar het stemhokje gaat vraagt een andere onderzoeksmethode dan een snackfabrikant die wil weten hoe de consument zijn pas gelanceerde kroket ervaart.

Terug naar het nieuwsoverzicht