07-09-2015

7 redenen waarom we TROTS op de overheid mogen zijn

De overheid werkt
‘De overheid is het probleem’.
‘De overheid kan geen banen creëren’.

Hoe vaak krijgt de overheid deze verwijten wel niet te horen? En welke impact heeft dit op de politiek in Nederland?

Een kleinere overheid wordt voorgesteld. Sommige partijen hebben het zelfs over het afschaffen van de overheid.

Ondanks dat we AAP’s reactie kunnen afwachten, wil ik alvast aftrappen met een ander verhaal.

De overheid is perfect
Ik ben de laatste persoon op deze aardbol, die zegt dat de overheid perfect is. Ik zeg alleen dat we de overheid nodig hebben om van die 16,8 miljoen mensen iets moois te maken. Een polonaise vormen wordt lastig, maar enige andere samenwerking is gewenst. De overheid staat hiervoor aan de lat.

Zeven redenen waarom we onze eigen overheid dankbaar mogen zijn.

1. De overheid beschermt onze rechten (van vrijheid)
Democratie is gebaseerd op politieke en economische vrijheden. De overheid garandeert ons deze rechten. Zonder deze basisrechten zijn we nergens in de wereldeconomie.

Indien onze rechten op enige wijze onder druk staan, dan kan de overheid besluiten om op de barricaden te gaan staan. Ze gaan dan vergaderen in Den Haag, maken (nieuwe) regels/wetten of sturen ‘handhaving’ erop af.

Iedereen kan procederen tegen de overheid, alhoewel de overheid (als organisatie) moeilijk te verslaan is. Zij vormt onze beschermheer/-dame.

2. De overheid geeft eenieder onderwijs
Onze democratie en economie was nergens, als deze niet gevoed worden door ‘geschoolde’ mensen. De overheid regelt, en verplicht ons, onderwijs.

Vraag overigens niet aan een gemiddelde Nederlander wat het verschil is tussen de Eerste Kamer en Tweede Kamer.

3. De overheid geef eenieder basiszorg (en sociale zekerheid)
Elke Nederlander heeft recht op basiszorg en, financiële, voorzieningen. Nederland wijkt hierin af ten opzichte van andere landen.

Hoe dan ook, heeft elke Nederlander de mogelijkheid om ‘iets’ van zijn/haar leven te maken. Ondanks dat de middelen niet optimaal zijn, heeft elke Nederlander de mogelijkheid om te studeren (zie punt 2), om vader/moeder te worden en om tijdelijk geen baan te hebben door ziekte (ziektewet) of door werkloosheid (werkloosheidsuitkering).

Het is een gevaarlijke uitspraak, maar in Nederland kan eenieder aankloppen bij de overheid voor hulp, als dit noodzakelijk c.q. gewenst is. Daarnaast heeft de overheid een continue rol in het verbeteren van de collectieve gezondheidszorg.

Denk daarnaast ook aan de regelgeving rondom het werken. Elke werknemer heeft recht op vakantie. Mede mogelijk gemaakt door de overheid.

Begin nu niet over de 9.00 tot 17.00 werktijden van de overheid…. Je krijgt wat je verdient.

4. De overheid investeert in infrastructuur en de netwerken voor transport (vliegtuig, boot, spoor, weg)
Nederland als handelsnatie. De handelsnatie Nederland is mede mogelijk gemaakt door onze eigen overheid.

Het spoor, de weg, de infrastructuur rondom het lucht- en waterverkeer….

Allemaal mede mogelijk gemaakt door de overheid. Dankzij onze overheid kan een transportonderneming wedijveren met een collega-bedrijf uit het buitenland. We zijn niet het grootste productieland van de wereld, maar wel één van de grootste handelsnaties. Was ASML in Veldhoven tevens een wereldspeler als het transport in Nederland niet optimaal was geregeld?

5. De overheid investeert in infrastructuur en netwerken voor communicatie
Communicatie-netwerken, zoals internet-knooppunten, versterken de concurrentiepositie van ons land. De overheid maakt dit mede mogelijk.

Weet je het nog?

Vroeger,

Het begon allemaal met de post; de PTT.

De privatisering maakte vervolgens vele wegen open…

De overheid stimuleerde waar nodig en greep in.

Internet is ontwikkeld door de overheid. Zou Apple, Microsoft en Google net zo groot zijn geweest, als er geen internet was geweest?

Daarnaast zien we, dat de overheid aanjager is van een duurzame economie (denk aan windenergie / Co2-neutraal zijn). Door stimuleringssubsidies, op o.a. zonnepanelen, ontstaan er nieuwe economieën.

En dan vergeten we nog alle overheidsprojecten, waarbij geïnvesteerd wordt in onderzoek (al dan niet via ‘Brussel’). Zonder overheidsinterventie zal de wereld er toch echt anders uit zien.


6. De overheid verdeelt het land en bronnen (resources)
Toen we nog in de grotten leefden was dit nog niet zo’n issue. Toen maakten we zelf ons ‘licht’ (vuurtje) en ‘eten’ (jacht).

Nu we allemaal 8 uur per dag werken, is het handig dat we ons specialiseren. Specialiseren is alleen mogelijk als er duidelijke spelregels zijn en je bij andere personen (instanties) producten kunt afnemen. Na 8 uur werken ga je echt niet ’s avonds nog op jacht en een vuurtje maken.

De jacht doet de boer/jager en het vuurtje maakt de energiemaatschappij.

Het klinkt gemakkelijk, maar zonder een scheidsrechter (als overheid) was al snel de pleuris uitgebroken.

De COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is door de overheid in het leven geroepen en omhelst inmiddels een ‘eigen economie’. Gelukkig is er een scheidsrechter, in de vorm van een COA, alhoewel de meningen verschillen over wat wel en niet toelaatbaar is.

7. De overheid zorgt voor geen oorlog
Last but not least. Door stabiel beleid is er in Nederland geen reden om oorlog te voeren. We hebben wel wat beters te doen dan oorlog te voeren met de buurtlanden.

Het grootste compliment voor de Nederlandse overheid is dat er geen burgeroorlog heeft plaatsgevonden. Elke ambtenaar verdient hiervoor een jaargratificatie.

Immers, wanneer hebben er in Nederland voor het laatst grote groepen mensen ruzie gemaakt? Denk dan niet aan voetbal-supporters, maar aan steden die onderling vechten.

Nee, een burgeroorlog zit er in Nederland niet in. De potentiële vechtersbazen hebben wel wat beters te doen.

Om 20.00 ’s avonds met een bord eten voor de televisie te zitten.

Bij het 8 uur journaal kijken hoeveel onrust er is in andere landen…

In landen zonder een stabiele overheid.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht