05-11-2018

1e Tip-Burgerpanel in Overijssel

‘Het Weekblad voor Salland’ en ‘Salland Centraal’ vinden betrokkenheid van de inwoners van de gemeenten erg belangrijk. Om deze betrokkenheid te vergroten wordt er in samenwerking met Invior (voorheen onderzoeksbureau Toponderzoek) gestart met een Tip-Burgerpanel.

Via TipSalland kunnen alle bewoners van de gemeente Raalte en Olst-Wijhe hun mening geven over actuele onderwerpen die Salland bezig houden.

Lees meer op: burgerpanel Salland

Vanaf 2011 is Invior actief in burgeronderzoek, burgerenquêtes en burgerraadplegingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Tip-Burgerpanels.

Wat valt er in uw gemeente te tippen? Denk aan onderzoek rondom vuurwerk, parkeerbeleid, duurzaamheid-enquête, toekomstvisie, afvalbeleid, evenementenbeleid gemeente en handhaving/veiligheidsbeleid.

Terug naar het nieuwsoverzicht