25-01-2019

13 redenen hoe (markt)onderzoek kan bijdragen aan een betere besluitvorming binnen de gemeente

Een van de kritiekpunten die bij veel mensen naar boven komt is dat de gemeenten niet genoeg naar ze luistert. Deze kritiek is zorgelijk, het is namelijk juist in de gemeente belangrijk dat de onderlinge band tussen de inwoners en gemeente goed is.

Eén van de manieren waarop er een betere besluitvorming binnen de gemeente plaats kan vinden is door marktonderzoek te houden. In dit artikel 13 redenen hoe onderzoek kan bijdragen aan een betere besluitvorming.

Gebruik bij het uitvoeren van een gemeente-onderzoek de beleidscyclus en voer gestructureerd de vier stappen uit (agendering, besluitvorming, uitvoeren en evaluatie).

1. Je komt sneller, eerder, achter problemen

Een groot voordeel van een marktonderzoek is dat je op een effectieve manier achter onderlinge en vooral onderliggende conflicten komt. Dit zijn de problemen die spelen binnen de gemeente, maar die nog niet bekend zijn.

Door een marktonderzoek ben je in staat om sneller besluiten te maken die deze onvrede weg kunnen halen. Je focust.

2. De burger kan zijn verhaal kwijt

Het zijn niet zozeer de problemen die spelen binnen een bepaalde wijk, het is vooral het feit dat de burger zich niet gehoord voelt binnen de gemeente. Door een marktonderzoek zal de burger eindelijk (anoniem) eens kenbaar kunnen maken wat hij of zij nu echt belangrijk vindt. Hierdoor voelt de burger zich in een veel sneller betrokken bij de besluitvorming.

3. Het helpt om een beeld te vormen over de burger

We zien vaak in de praktijk dat gemeenten niet altijd op de hoogte zijn van de situaties waarin burgers (denken te) verkeren. Rapporten schetsen vaak een eenzijdig beeld en kunnen niet altijd een geheel plaatje maken. Dit is dan ook waar een marktonderzoek om de hoek komt kijken. Welke burger vindt nu wat?

4. De burger voelt zich betrokken

Dankzij een marktonderzoek zal de burger zich in grotere mate betrokken voelen bij de besluitvorming. Wanneer de gemeente ook echt daadwerkelijk luistert naar de problemen die spelen binnen de samenleving zijn ze in staat om te zorgen voor een overkoepeling tussen burger en gemeente.

5. Onderzoek helpt je bij het nemen van belangrijke, en de juiste, beslissingen

Bij belangrijke beslissingen is het natuurlijk altijd belangrijk om de zaak van meerdere kanten te bekijken. De instanties, raadsleden en adviesbureaus kunnen niet altijd een juist beeld verzorgen van een bepaald probleem, door de hulp van de burgers in te schakelen kan gericht beleid worden gemaakt.

6. Marktonderzoek helpt de gemeente om te bekijken of iets een goede oplossing is

Dankzij een marktonderzoek kan je als gemeente zijnde de mening van de inwoners peilen (liever gezegd: raadplegen). Vooral bij onderwerpen die voor de mensen zelf van groot belang zijn is het vergaren van informatie de beste manier om te zien of iets aan zal slaan.

Denk hier bijvoorbeeld aan veranderingen aan de wegen in de stad of aan de verhuizing van een bibliotheek naar een andere locatie.

7. Marktonderzoek is een stuk goedkoper

Een andere reden waarom een marktonderzoek onmisbaar is binnen de gemeente is het feit dat deze vorm van informatievergaring beduidend minder kost dan andere vormen. Zeker als gebruik wordt gemaakt van een Tip-Burgerpanel.

Het inwinnen van advies bij een commissie of instantie kost een hoop (tijd).

8. Een praktische wijze van informatievergaring

Daar komt ook nog eens bij dat een marktonderzoek erg praktisch is om uit te voeren. Door de flexibele werking zal je vrijwel alle kanten op kunnen. Zo is het mogelijk om zowel open vragen als multiple choice vragen te stellen, ideaal als je een volledig beeld wilt vormen. Zet bij de vraagstelling altijd in op burgerraadplegingen.

9. Het geeft een veel sneller resultaat

Door de huidige technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden om een marktonderzoek binnen de gemeente mobiel uit te voeren. Dit zorgt er dan ook voor dat het niet meer vereist is om thuis achter de computer te zitten, men kan gewoon zijn of haar telefoon gebruiken. Door deze ontwikkelingen is het mogelijk geworden om soms binnen 24 al een groot deel van de mensen te hebben gevraagd naar hun mening.

In diverse gemeenten wordt voor elke gemeenteraad de mogelijkheid aan de raadsleden geboden om van tevoren een marktonderzoek te doen, zodat ze hun standpunt kunnen onderbouwen

10. Je bereikt een grote groep mensen

We zien dat veel mensen wel bereid zijn om een marktonderzoek in te vullen. Door deze snellere bereidheid en door de mobiele toepassingen zal je een marktonderzoek onder vele mensen kunnen houden. Hierdoor zal je een aanzienlijk grote groep mensen kunnen bereiken en betrekken bij de besluitvorming binnen de gemeente. 

11. Mensen kunnen anoniem invullen

Tevens is het zo dat mensen door middel van een marktonderzoek de mogelijkheid hebben om de vragen anoniem in te vullen. Hierdoor zal je zeker weten dat men een veel eerlijker antwoord geeft dan gewoonlijk. Dit draagt bij aan een goede belangenafweging binnen de besluitvorming in de gemeente. Ook bereik je andere soorten mensen.

Laat het onderzoeksbureau altijd een representativiteitstoets afnemen.

12. Er is geen sprake van tijdsdruk

Dankzij een marktonderzoek zullen alle respondenten in staat zijn om even rustig na te denken over een bepaalde vraag. Door deze langere bedenktijd zijn de antwoorden een stuk betrouwbaarder. Ze hebben er immers langer over na kunnen denken. Plus, de mensen die het marktonderzoek invullen zullen zich net gelijk zo opgejaagd voelen.

Desgewenst kan een kwantitatief marktonderzoek worden opgevolgd met een kwalitatief marktonderzoek, of visa versa. Bespreek de mogelijkheden.

13. Alle aspecten komen aan bod

De laatste reden dat een marktonderzoek bij kan dragen aan een betere besluitvorming binnen de gemeente is dat alle mogelijke aspecten over een bepaald onderwerp aan bod komen. Dit zorgt ervoor dat er een compleet beeld gevormd zal zijn, een beeld waarmee het gemeentebestuur pas echt aan de slag gaan.

Een marktonderzoek behoort tot een van de meest effectieve wijzen waarop je informatie kunt vergaren en waarmee je de opinie van een bepaalde groep kunt peilen.

Nu het bij de besluitvorming binnen de gemeente vaak gaat over onderwerpen die écht leven onder de mensen is wat meer betrokkenheid nooit verkeerd. Hierdoor is het onmisbaar bij een succesvolle besluitvorming op gemeentelijk niveau.

Een gemeente kan continue marktonderzoek uitvoeren door gebruikt te maken van een Tip-Burgerpanel. Zet daarbij in op een gemeenschapspanel en niet op een gemeentepanel.

In de praktijk worden de namen ‘burgerpanel’ en ‘inwonerspanel’ door elkaar heen gebruikt.

Terug naar het nieuwsoverzicht