23-11-2015

1.000.000 ambtenaren: meer doen, met minder

Ambtenaren Nederland
De overheid kent diverse sectoren (Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, politie, onderzoeksinstellingen, onderwijs en rechterlijke macht). Het aantal ambtenaren in Nederland schommelt rond de 1 miljoen.

Volgens berichtgeving van de Rijksoverheid is in de afgelopen vijf jaar tijd het aantal ambtenaren met 65.000 gekrompen naar 915.000. (28-09-2015). Dezelfde Rijksoverheid rapporteert op 05-06-2013 dat het aantal ambtenaren in 2012 1,06 miljoen is.

Als ingezoomd wordt op de hoofdsectoren, zien we dat ‘onderwijs’ het meest aantal ambtenaren kent (337.149 FTE, 2014), gevolgd door het openbaar bestuur (263.309 FTE, 2014).

Feit: Het aantal ambtenaren is dalend
In 2004 kende het openbaar bestuur nog circa 13% meer ambtenaren (301.958 FTE) dan 2014. De daling van het aantal ambtenaren komt deels door een herindeling van de overheidslagen. Denk hier onder andere aan de gemeentelijke herindelingen.

Daarnaast is de overheid GEWOON slimmer gaan werken.

Dit is opvallend, want het takenpakket van de overheid, de regelgeving, is er niet minder op geworden.

De bureaucratie is toegenomen. Zeker in de beeldvorming.

Daling en stijging van het aantal ambtenaren in Nederland
Een andere opsplitsing van ambtenaren is in de categorieën: openbaar bestuur, onderwijs, universitaire medische centra en veiligheid. Door naar de tussenliggende jaren (2005-2012) te kijken, ontstaat er een gemengd beeld.

Zoals eerder aangegeven daalt het aantal ambtenaren bij het openbaar bestuur. Daarentegen stijgt het aantal ambtenaren bij onderwijs, universitaire medische centra en veiligheid.

Het is echter allemaal beeldvorming.

Maar welk punt wil je dan maken?
Er zijn verschillende redenen om trots te zijn op de overheid. In een eerdere blog zijn 7 redenen genoemd.

Mijn vermoeden is dat het zo maar eens kan zijn, dat de intensiviteit van de overheid direct invloed heeft op de gelukkigheidsgraadmeter van de mens.

De wat?

Juist, de ge-luk-kig-heid-s-graad-me-ter*.

Nederland staat op positie nummer 7 van de meest gelukkige landen in de wereld.

Een overzicht:

De top 10 gelukkigste landen in de wereld (2015, World Happiness Report)

 1. Zwitserland
 2. Ijsland
 3. Denemarken
 4. Noorwegen
 5. Canada
 6. Finland
 7. Nederland
 8. Zweden
 9. Nieuw-Zeeland
 10. Australie

De top 10 ongelukkigste landen in de wereld (2015, World Happiness Report)

 1. Chad
 2. Guinee
 3. Ivoorkust
 4. Burikan Faso
 5. Afghanistan
 6. Rwanda
 7. Republiek Benin
 8. Syrië
 9. Republiek Burundi
 10. Togo

Ennuh?
Hamvraag is nu of Nederland meer overheid heeft dan bijvoorbeeld de Ivoorkust (3).

En hoe definieer je dan de overheid?
En is het aantal ambtenaren, per land, de graadmeter van geluk?

Critici hebben het wel eens over de Roverheid.
Anderen hebben het weer over de ONDERheid.

In ieder geval zorgt de overheid voor voldoende gespreksstof op verjaardagsfeestjes; eenieder heeft wel een mening over de overheid.

Dat is op zich logisch, want de overheid zijn we namelijk allemaal….

….de overheid bestaat m.i. namelijk niet uit 1 miljoen mensen maar uit (bijna) 17 miljoen mensen!

Nb.
Eenieder heeft het over burgerparticipatie.
M.i. is burgerparticipatie niets anders dan maatschappelijk je steentje bij te helpen. En daar hoef je niet over na te denken, want je doet dat automatisch.
Eenieder op z’n eigen wijze.

Uit de filosofie is er een denklijn, dat mensen alleen dingen doen waar ze zelf beter of gelukkig(er) van worden.

Hey, waar zagen we dat ook alweer eerder? Wat dat niet bij een mogelijk verband tussen de overheid en de gelukkigheid van de mens?

Beeldvorming….

Als u zelf ambtenaar bent, dan kunt u zich inschrijven in het Ambtenarenpanel. Meedenken en meepraten met andere ambtenaren in Nederland. Interessant.

Update 2017
In 2016 zijn er 157.210 ambtenaren werkzaam bij de gemeente. De gemiddelde leeftijd van een gemeente-ambtenaar is 48,3 jaar en stijgt niet verder. Het ziekteverzuim van ambtenaren ligt rond de 5,6%.

 

* Een mooi scrabble-woordje. 🙂

Terug naar het nieuwsoverzicht