Nieuws & blogs

Nieuws & blogs

Handleiding voor het opzetten van een burgerpanel (doel, opzet, onderzoek).

03-07-2017

Handleiding voor het opzetten van een burgerpanel (doel, opzet, onderzoek).

Meer en meer gemeenten een burgerpanelEen burgerpanel is een flexibel inzetbaar onderzoeksinstrument, dat op ieder moment en bij ieder onderwerp kan worden ingezet.Een groeiend aantal gemeenten maakt ...

Topper in het vak: Rob Willems

08-06-2017

Topper in het vak: Rob Willems

In deze rubriek stellen we 7 vragen aan een topper van dat vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen.Met in deze editie Rob Willems aan het woord. Man...

Overzicht van alle burgerpanels in Nederland: 4 op de 10 gemeenten heeft een burgerpanel

08-05-2017

Overzicht van alle burgerpanels in Nederland: 4 op de 10 gemeenten heeft een burgerpanel

Een burgerpanel weet wat er speelt in de gemeenteEen burgerpanel bestaat uit een groep mensen, die gevraagd en ongevraagd advies geven over (beleids-)vraagstukken en over de kwaliteit van de dienstver...

Democratic Challenge

17-04-2017

Democratic Challenge

Op 21 maart 2017 organiseerde Democratic Challenge een evenement; ‘Van Challenge naar Change’. Het evenement is georganiseerd om de vormen en ideeën van initiatiefnemers rondom burgerparticipatie te b...

De voordelen van onderzoek ten behoeve van de besluitvorming bij de overheid

17-04-2017

De voordelen van onderzoek ten behoeve van de besluitvorming bij de overheid

Onderzoek ondersteunt de overheidVan de overheid wordt verwacht dat deze flexibel is.Continu mag deze inspelen op de uitdagingen van een steeds complexer sociaal-economische en politieke wereld.Antwoo...

Topper in het vak: Chantal Roest

11-04-2017

Topper in het vak: Chantal Roest

Chantal RoestIn deze rubriek stellen we 8 korte vragen aan een topper van dat vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde onderwerpen.Met deze editie Chantal R...

Vijf stappen om te komen tot betere overheidsbesluitvorming aan de hand van dataverzameling

03-04-2017

Vijf stappen om te komen tot betere overheidsbesluitvorming aan de hand van dataverzameling

Data, data en dataVoor de meeste overheidsinstellingen is het ontbreken van data geen probleem.Het tegenovergestelde is het geval: er is regelmatig te vaak informatie in het eigen huis aanwezig.Wat mo...

Hoe werkt politiek?

27-03-2017

Hoe werkt politiek?

Wat is politiek?Politiek is de naam voor de manier waarop groepen mensen beslissingen nemen over hoe we, gezamenlijk, Nederland het beste kunnen besturen.Politiek is de wijze waarop besluiten worden g...

Begin als gemeente je eigen burgerpanel en voorkom deze 10 veel voorkomende fouten

20-03-2017

Begin als gemeente je eigen burgerpanel en voorkom deze 10 veel voorkomende fouten

Gemaakte fouten bij het opzetten van burgerpanelsBij het opzetten van een burgerpanel komt meer kijken, dan je in eerste instantie denkt. Ga je het burgerpanel zelf in handen nemen of ga je deze uitbe...

Langstzittende statengriffier van Nederland (2017)

18-03-2017

Langstzittende statengriffier van Nederland (2017)

De Statengriffier ondersteunt Provinciale Staten. De Statengriffier bereidt bijvoorbeeld alle commissie- en Statenvergaderingen voor. Ook geeft de Statengriffier advies op verschillende terreinen en o...

Overzicht van gemeenteslogans in Nederland

17-03-2017

Overzicht van gemeenteslogans in Nederland

Hoe positioneren gemeenten zich? Welke gemeenteslogans gebruik ze? Hieronder een overzicht van alle slogans, die gemeenten gebruiken in hun communicatie. Opvallend is dat vaak de naam van de gemeente ...

Langstzittende burgemeester van Nederland (2017)

16-03-2017

Langstzittende burgemeester van Nederland (2017)

Nederland heeft 388 gemeenten (2017). Bijna elke gemeente heeft een (waarnemend) burgemeester. Vanaf juni 2016 is Ton Rombouts de langstzittende burgemeester van Nederland. Ton Rombouts is ruim 20 ...