Nieuws & blogs

Nieuws & blogs

De voordelen van onderzoek ten behoeve van de besluitvorming bij de overheid

17-04-2017

De voordelen van onderzoek ten behoeve van de besluitvorming bij de overheid

Onderzoek ondersteunt de overheidVan de overheid wordt verwacht dat deze flexibel is.Continu mag deze inspelen op de uitdagingen van een steeds complexer sociaal-economische en politieke wereld.Antwoo...

Topper in het vak: Chantal Roest

11-04-2017

Topper in het vak: Chantal Roest

Chantal RoestIn deze rubriek stellen we 8 korte vragen aan een topper van dat vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde onderwerpen.Met deze editie Chantal R...

Vijf stappen om te komen tot betere overheidsbesluitvorming aan de hand van dataverzameling

03-04-2017

Vijf stappen om te komen tot betere overheidsbesluitvorming aan de hand van dataverzameling

Data, data en dataVoor de meeste overheidsinstellingen is het ontbreken van data geen probleem.Het tegenovergestelde is het geval: er is regelmatig te vaak informatie in het eigen huis aanwezig.Wat mo...

Hoe werkt politiek?

27-03-2017

Hoe werkt politiek?

Wat is politiek?Politiek is de naam voor de manier waarop groepen mensen beslissingen nemen over hoe we, gezamenlijk, Nederland het beste kunnen besturen.Politiek is de wijze waarop besluiten worden g...

Begin als gemeente je eigen burgerpanel en voorkom deze 10 veel voorkomende fouten

20-03-2017

Begin als gemeente je eigen burgerpanel en voorkom deze 10 veel voorkomende fouten

Gemaakte fouten bij het opzetten van burgerpanelsBij het opzetten van een burgerpanel komt meer kijken, dan je in eerste instantie denkt. Ga je het burgerpanel zelf in handen nemen of ga je deze uitbe...

11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

13-03-2017

11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

Betrokken burgersNaarmate meer mensen in een gemeente wonen, worden lokale overheden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Denk aan vraagstukken rondom betaalbare woningen en openbaa...

'Nederland kent een representatieve democratie met niet representatieve verkiezingsuitslagen'

06-03-2017

'Nederland kent een representatieve democratie met niet representatieve verkiezingsuitslagen'

Representatieve democratieEen representatieve democratie (ook indirecte democratie genoemd) is een vorm van democratie, gebaseerd op het principe van gekozen functionarissen.De gekozen functionarissen...

E-participatie: de do’s en don’ts rondom nieuwe vormen van burgerparticipatie

27-02-2017

E-participatie: de do’s en don’ts rondom nieuwe vormen van burgerparticipatie

Alles draait om betrokkenheid van burgersEen democratie zonder burgerparticipatie is ten dode opgeschreven.De laatste jaren is een verschuiving gaande van traditionele vormen van (politieke)...

Hoe zet je een burgerpanel op? Tien stappen om te komen tot een burgerpanel

20-02-2017

Hoe zet je een burgerpanel op? Tien stappen om te komen tot een burgerpanel

Het hebben van een burgerpanel is nog nooit zo actueel voor gemeenten geweestHoe weet je als gemeente als je op de goede weg bent? Als je de juiste dingen doet? En of er draagvlak is voor het uitvoere...

Hoe zet je als gemeente burgerparticipatie op aan de hand van een (Tip-)burgerpanel?

06-02-2017

Hoe zet je als gemeente burgerparticipatie op aan de hand van een (Tip-)burgerpanel?

Wat is een burgerpanel?In een burgerpanel zit een dwarsdoorsnede van de lokale bevolking, die op een regelmatige basis bereid zijn deel te nemen aan onderzoek. De besproken onderwerpen varië...

Topper in het vak: Karel van Deurzen

31-01-2017

Topper in het vak: Karel van Deurzen

In deze rubriek stellen we 7 vragen aan een topper van dat vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen.Met in deze editie Karel van Deurzen aan het woor...

Tip-Burgerpanels wordt ondersteund door de organisatie voor lokale nieuwsmedia (NNP)

23-01-2017

Tip-Burgerpanels wordt ondersteund door de organisatie voor lokale nieuwsmedia (NNP)

NNP omarmt initiatief Tip-Burgerpanel InviorDe discussie over de opvangproblematiek van duizenden vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra, het lokale afvalbeleid dat behoorlijk wat voeten in de aard...