Klantverhalen

Alle klantverhalen

Klantverhaal | Susanne Courtens Communicatieadviseur

Na een korte briefing en vervolgens een uitgebreide intake ging Invior aan de slag om voor ons een onderzoek naar Ondermijning op te zetten. In no time lag er een uitgebreid onderzoek klaar, waarin de vraagstelling perfect was afgestemd op onze onder...

Diana Verkooijen-Schram Strategisch beleidsmedewerker Duurzaamheid en Milieu

Prettig samengewerkt, korte lijntjes en Invior heeft goed met ons meegedacht om onze informatiebehoefte te vertalen naar een enquête. Het opgeleverde rapport bevat veel informatie en is overzichtelijk samengevat in een infographic....

Bart Levels Projectleider Veilig Buitengebied Noord-Limburg

Voor drie gemeenten in Noord-Limburg heeft Invior de veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers in het buitengebied onderzocht. Met korte lijnen en duidelijke afspraken hebben we binnen een klein tijdsbestek het onderzoek voorbereid, uitgevoerd...

Marc Wiese Programmaregisseur Economische Zaken, Glastuinbouw & Integrale Veiligheid

Invior wist goed onze behoefte om de beleving van de jaarwisseling door onze inwoners te vertalen naar een gericht onderzoek. Invior is kundig, daadkrachtig en klantgericht....

Jan Kölgen Adviseur Dienstverlening

Bij het opstellen van de nieuwe visie op dienstverlening in 2021, was het van meet af aan de bedoeling de inwoners van Landgraaf daarbij te betrekken. Dit met een korte en puntige vragenlijst. Invior uit Horst, toen nog Toponderzoek, heeft ons bij di...

Hanneke Wijnen Beleidsmedewerker Samenleving Gemeente Horst aan de Maas

De samenwerking met Invior hebben wij als zeer prettig en behulpzaam ervaren. We zijn samen tot een goede vragenlijst voor ons onderzoek gekomen. Het opgeleverde rapport was prettig leesbaar, we konden er goed mee uit de voeten.”...

Henk Rademakers Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Als gemeente zijn wij geconfronteerd met een op korte termijn te verrichten onderzoek, waarbij externe expertise werd gevraagd. Bureau Invior bleek in staat om, ondanks het krappe tijdsbestek, op deskundige en zelfstandige wijze invulling te geven aa...

Carolien Emonts Adviseur Communicatie Gemeente Leudal

Sinds begin 2019 werken wij geregeld samen met Invior om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze inwoners. De samenwerking ervaren wij als heel prettig en deskundig. Maatwerk staat bij Invior voorop. ...

Miriam Deelnemer van een sessie bij Brightlands

Ik waardeer het enorm dat mijn gemeente in deze sessies wil investeren, omdat ik vanuit mijn werk regelmatig mensen tegenkom die niet overweg kunnen met de digitale overheid. De sessie zelf werd op een plezierige manier geleid. Letterlijk iedereen kw...

Annemie Otten Gemeente Mook en Middelaar

Als gemeente wilden we graag beter zicht op de verschillende communicatiekanalen die we inzetten. Wie bereiken we met welk kanaal en wat verwachten inwoners eigenlijk van de gemeente als het om communicatie en participatie gaat? Invior sprong meteen ...

Donny van den Wildenberg Beleidsadviseur Sport en sociaal akkoord

Gedegen, kwalitatief en sterke partner in onderzoeksvragen....

Ad Klaasen Eigenaar, Ad Communicatie

Door lid te worden van burgerpanel TipdeloopHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderz...

Roger Scholtes Commercieel directeur, Concentra Media Nederland

Lokaal nieuws en lokale informatie ‘met, voor en door de gemeenschap’ brengen is de core business van Concentra Media Nederland. Inwonersonderzoek uitvoeren is dat niet. “We speurden al een tijdje naar een goede partner die ons hierbij zou kunnen hel...

Emmy Pero Redacteur, MooiGeldropMierloKrant

Uw mening wordt geraadpleegd, waardoor regionale besluiten, die ons allen in Geldrop-Mierlo aangaan, afgestemd zijn op de wensen en ideeën van Geldrop- en Mierlonaren. Dit komt doordat honderden Geldrop- en Mierlonaren meedenken en meepraten. Niet in...

Karel van Deurzen Algemeen vennoot, Laarbeek Media

Op deze manier kunnen wij als krant nog dichter bij de burger komen te staan. Daarnaast kunnen we op een leuke en interessante manier nieuws hieruit genereren en daarbij zijn dit soort onderzoeken ook van grote toegevoegde waarde voor de politiek in ...

Rob Willems Manager redactie, Concentra Media en uitgever Via-kranten

Met onze kranten willen we dicht bij de samenleving staan; we willen inzicht krijgen wat er in de haarvaten van die samenleving leeft. Toponderzoek kan ons daarbij prima helpen. Samen gaan we Limburgsbreed per gemeente een representatief burgerpanel ...

Marcel Bosmans en Rob Vlemmings Hoofdredacteur, Gemert Media, uitgever van het Gemerts Nieuwsblad

Met TipGemertsNieuwsblad.nl maken we uw mening zichtbaar. Iedereen heeft een mening over wat er speelt in deze wereld -dichtbij en verder van huis- maar deelt deze vaak alleen thuis, op kantoor of in de sportkantine. Hoe een gemiddelde inwoner van...

Willie Thijssen Hoofdredacteur, Peelbelang, ‘t Contact en Weekblad voor Deurne

TipAsten past helemaal in deze tijd van burgerparticipatie waarin burgers steeds meer willen meedenken en meepraten. Ze doen dit al op social media. We hopen dat we met TipAsten meer structuur kunnen krijgen in die meningen en zo als weekblad nog mee...

Eric van Kempen Directeur, Kempen Nieuwsmedia

Onze lezers kunnen via het burgerpanel TipHorstaandeMaas zonder veel moeite hun zegje doen....

Willie Thijssen Hoofdredacteur, DAS Publishers

Wij hebben het concept van burgerpanels omarmd, want feiten vanuit de gemeenschap kunnen voor ons interessant nieuws opleveren. De resultaten van de raadplegingen vormen een mooie basis voor journalistieke verhalen....

Roy Keller Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Overal waar je komt hoor je dat gemeenten niet naar de burger luisteren of dat er niets met hun stem gebeurt. Een Tip-burgerpanel is een mooie manier om dingen in de gemeenschap te laten zakken en te kijken wat de burgers vinden. Je stopt als het war...

Chantal Roest Uitgever, weekblad De Maas&Waler

Wij hebben besloten om ook met Tip-burgerpanel mee te doen. Het lijkt ons echt een meerwaarde voor ons bedrijf en de inhoud van de krant, dat midden in de regio staat. Door regelmatige raadplegingen, bouw je een langdurige relatie op met je lezers en...

Roy Keller Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Met het Tip-burgerpanel kun je significant een goede steekproef houden. Je zou er zelfs de landelijke politiek mee kunnen beïnvloeden....

Jeroen van de Sande Mede-eigenaar, DeMooiKrant

Burgerpanel TipMooiRooi.nl is een soort burgerpanel die we opgestart zijn omdat we de meningen van Rooienaren zeer belangrijk vinden. We willen de politiek laten zien wat de burgers van Sint-Oedenrode nu echt zelf denken....

John van Veggel Manager, Das Publishers

Het is een meerwaarde voor ons uitgeversbedrijf en voor de inhoud van onze weekbladen die midden in de samenleving staan. Door regelmatige raadplegingen bouw je een langdurige relatie op met je lezers en inwoners. We kijken uit naar de verrassende vr...

René de Lange Uitgever, TexelseCourant en bestuurslid NNP

Dankzij het TIP-burgerpanel kunnen we onze artikelen meer duiden. We kunnen allemaal denken dat er iets leeft onder de Texelaars, maar als je het echt wilt weten, dan ontkom je er niet aan om ze zelf het vraagstuk voor te leggen. TipTexel.nl helpt on...

Frank van der Meijden Burgemeester, Gemeente Laarbeek

Sinds 2013 kent de gemeente Laarbeek een inwonerspanel: TipLaarbeek.nl. Het panel is opgezet door de Mooi Laarbeek Krant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Via het panel wordt denkkracht georganiseerd en worden ideeën verzameld over maatschappelijke v...

Peter Greijn Communicatieadviseur, Gemeente Asten

Ter voorbereiding van een nieuw beleid ter attentie van de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten wilden wij, als gemeente Asten, graag weten welke oplossingsrichtingen in onze gemeente op draagvlak kunnen rekenen. Het was als zodanig als een...

Jolanda Bosch Gemeente Venray

De toekomstvisie voor Venray 2030 is tot stand gekomen met een uitgebreid communicatie- en participatietraject. Een van de participatieonderdelen was het uitzetten van een enquête onder een representatieve groep Venraynaren naar hun gewenste toekomst...

Paul Stienstra Gemeente Tiel

De Raad van de gemeente Tiel wilde weten hoe wijzigingen in het parkeerbeleid in de binnenstad door inwoners, ondernemers en bezoekers worden gewaardeerd en of er aanleiding is tot bijstelling van het beleid. Dit is onderzocht aan de hand van een int...

Claudia Sikes Gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas wilde graag een een-meting van de profilering van Horst aan de Maas, aangezien onderzoeksbureau Toponderzoek twee jaar geleden de nul-meting heeft gedaan. Door de goede ervaring van twee jaar geleden hadden we geen twijf...

Dave Groenen Gemeente Venray

De gemeente Venray wilde weten hoe inwoners hun eigen leefomgeving ervaren. Door de ervaringen in het verleden hebben we Toponderzoek benaderd. Zij heeft dit onderzoek uitgezet onder haar Tip-panel TipVenray en aangevuld met huis-aan-huis bezoeken...

Emile Hollman RadarLimburg

RadarLimburg was benieuwd naar de samenwerking tussen RadarLimburg en onderzoeksbureau Toponderzoek in bijvoorbeeld het delen van informatie. Toponderzoek heeft deze vraag opgelost door met ons te treden en afspraken te maken. Het enige wat ons ee...

Jeroen Schobbers Kempen Communicatie

Wij wilde harde cijfers krijgen over het bereik van de HALLO Peel en Maas, de waardering van de lezers en het verkrijgen van eventuele verbeterpunten. Dit heeft Toponderzoek voor ons gedaan door het houden van een lezersonderzoek in de gemeente. A...

Mark Vialle WeertdeGekste

Beleef Weert Media wilde graag weten wat het bereik was van de verschillende mediapartijen in de regio van Weert. Onderzoeksbureau Toponderzoek kenden we al uit een eerder contact en hebben het persoonlijk contact als zeer prettig ervaren. Ook was he...

Ramon Daniels RAAK

Met lokale MKB’ers willen we als Zuyd Hogeschool dat burgers van Horst aan de Maas zich meer bewust worden van levensloopbestendig wonen (LBW). Hebben onze marketing-communicatie activiteiten zin gehad? Toponderzoek heeft met ons een vragenlijst o...

Sylvia van Nispen Gemeente Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel plaatst haar wekelijkse bekendmakingen en actueel nieuws in het lokale huis-aan-huisblad. We wilden meer te weten komen over de waardering van deze berichten door inwoners en hadden graag meer inzicht in het bereik. Dit wil...

Ruth Postel 2tact

Als collega-lid van het Organiserend Comité Burgertop Limburg heb ik voor het eerst nauw met jullie mogen samenwerken. Een omvangrijk project en complexe pilot van de eerste provinciale burgertop van Nederland. Dat was en is nog steeds in vele opzich...

Sandor Joppen Pumptrack Horst

Bureau Toponderzoek benaderde ons (werkgroep Pumptrack Horst) met de vraag of zij ons zouden kunnen helpen met het uitvoeren van een behoefteonderzoek onder hun burgerpanel om de vraag te beantwoorden of er belangstelling binnen de gemeente is voor h...

J. de Groot Procesbegeleider Provincie Limburg, griffie Pilot Burgertop Limburg, Provincie Limburg

Bij aanvang van de organisatie van de pilot Burgertop Limburg heeft in eerste instantie de vraag centraal gestaan op welke wijze deelnemende burgers zouden worden benaderd en op welke wijze burgers zouden kunnen worden verleid om mee te doen aan de B...

Bart Lemmen Directeur, GlaswebVenray

Het nut en belang van Klanttevredenheidsonderzoek is zeer groot. Op die wijze kun je leren en als organisatie een spiegel voor houden maar ook een bevestiging krijgen van zaken die naar tevredenheid worden ervaren. Positieve feedback van klanten is e...

Marjolein Teunissen Gemeente Molenlanden

Wij wilden graag weten welke eigenschappen van de nieuwe burgemeester de inwoners van Molenlanden belangrijk vinden. Toponderzoek heeft ons actief geholpen met het opstellen van de juiste vragen door mee te denken over de antwoord categorieën en v...

Moniek Simons Moniek Simons

Toponderzoek is een betrouwbaar bureau dat vraagstukken beantwoord voor burgers, ondernemers, overheid en politiek. De combinatie van een doelgerichte aanpak, de wijze waarop zij op een representatieve en betrouwbare wijze onderzoeksresultaten verkri...

Sara Baiocco Researcher, CEPS

We were concerned about the capacity to reach out enough respondents for a survey we are running on adult learning in micro and small enterprises in seven EU countries and thus we thought that a professional survey company had the right competences t...

Jan Kottelenberg Burgemeester, Neder-Betuwe

Het initiatief voor dit online burgerpanel past in het streven van de gemeente om meer met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties te overleggen over actuele ontwikkelingen. De opvattingen vanuit de samenleving kunnen voor de gemeent...