Alle klantverhalen

Sandor Joppen Pumptrack Horst

Bureau Toponderzoek benaderde ons (werkgroep Pumptrack Horst) met de vraag of zij ons zouden kunnen helpen met het uitvoeren van een behoefteonderzoek onder hun burgerpanel om de vraag te beantwoorden of er belangstelling binnen de gemeente is voor het realiseren van een Pumptrack in de omgeving van Afslag10.

Bureau Toponderzoek heeft daarvoor een korte vragenlijst samengesteld met zowel gesloten als open vragen met als doel snel een eerste indruk te krijgen of er voldoende animo binnen de gemeente is voor ons plan (realisatie van een Pumptrack).

Aangezien we een burgerinitiatief zijn zonder enig budget hadden de kosten die een dergelijk onderzoek met zich mee brengen ons kunnen weerhouden. Echter hiervoor heeft Toponderzoek een gepaste oplossing aangeboden.

Het uitgevoerde onderzoek heeft ons een schat aan informatie en ideeën opgeleverd welke we gebruikt hebben in ons visie-doel-plan document en uiteraard in de communicatie met de gemeente om ze te overtuigen van voldoende animo voor een Pumptrack. Achteraf gezien hadden we mogelijk enkele vragen anders geformuleerd waardoor de nadruk meer op het idee van een Pumptrack zou liggen en minder op de locatie ervan.