Alle klantverhalen

Ramon Daniels RAAK

Met lokale MKB’ers willen we als Zuyd Hogeschool dat burgers van Horst aan de Maas zich meer bewust worden van levensloopbestendig wonen (LBW). Hebben onze marketing-communicatie activiteiten zin gehad?

Toponderzoek heeft met ons een vragenlijst opgesteld om te peilen in welke mate en hoe burgers informatie over levensloopbestendig wonen tot zich namen. De vragenlijkst is door Toponderzoek onder burgers van het burgerpanel van Horst aan de Maas verspreid.

In korte tijd kan Toponderzoek een representatief deel van de bevolking van Horst aan de Maas bereiken, en een hoge respons realiseren. Daarmee kunnen we een betrouwbare schatting maken van het aantal burgers dat daadwerkelijk is geinfomeerd over LBW en op welke manier dat gebeurde, alsmede welke opvattingen burgers over LBW hebben. Zeer waardevol.