Alle klantverhalen

Peter Greijn Communicatieadviseur, Gemeente Asten

Ter voorbereiding van een nieuw beleid ter attentie van de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten wilden wij, als gemeente Asten, graag weten welke oplossingsrichtingen in onze gemeente op draagvlak kunnen rekenen. Het was als zodanig als een aanvulling op de bezoeken aan de drie kernen. Toponderzoek had al eerder een dergelijk onderzoek uitgevoerd en daarmee lagen er al goede vragen klaar die op verschillende onderdelen wat zijn aangepast.

Door eerdere onderzoeken die wij met Toponderzoek hebben gedaan, wist ik wat ik kon verwachten van TipAsten.nl, waar circa 500 inwoners van Asten hun zegje kunnen doen. Het resultaat is ook naar behoren, namelijk een gedegen rapport dat we verder gaan gebruiken voor de formulering van de nieuwe uitgaanspunten.