Alle klantverhalen

Paul Stienstra Gemeente Tiel

De Raad van de gemeente Tiel wilde weten hoe wijzigingen in het parkeerbeleid in de binnenstad door inwoners, ondernemers en bezoekers worden gewaardeerd en of er aanleiding is tot bijstelling van het beleid. Dit is onderzocht aan de hand van een internetenquête voor bewoners en ondernemers en een enquête “op straat” onder bezoekers. Vragen die vooraf speelden waren of Top de vraag begrijpt, en of ze ervaring hebben met het werken in een bestuurlijke omgeving. Bij introductie was geen twijfel; profiel van Top paste op de vraag. Het introductiegesprek was positief. Het onderzoek heeft een gewenst inzicht in de vraag gegeven.