Alle klantverhalen

Jolanda Bosch Gemeente Venray

De toekomstvisie voor Venray 2030 is tot stand gekomen met een uitgebreid communicatie- en participatietraject. Een van de participatieonderdelen was het uitzetten van een enquête onder een representatieve groep Venraynaren naar hun gewenste toekomstscenario (er was keuze uit vier scenario’s). Daarnaast kon men in de enquête aangeven wat wel of niet aansprak in het scenario.

De vragenlijst was een onderdeel van een veel breder participatietraject met onder meer een website, toekomstcafés en interviews op straat. Op basis van álle input uit dit traject is een toekomstbeeld gedestilleerd. De toekomstvisie is vooral een kwalitatief traject geweest: door persoonlijke gesprekken werd de toekomstvisie ingekleurd. De keuze om ook een enquête uit te zetten was vooral ingegeven door de wens om ook een meer cijfermatige onderbouwing te kunnen geven voor de behaalde resultaten. Daar hebben de resultaten van de enquête zeker aan bijgedragen.

De contacten met Toponderzoek waren prettig en betrokken. We hebben snel met elkaar kunnen schakelen en de resultaten die we hebben ontvangen voldeden aan de afspraken die we hier over hadden gemaakt. Top!