Alle klantverhalen

Henk Rademakers Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Als gemeente zijn wij geconfronteerd met een op korte termijn te verrichten onderzoek, waarbij externe expertise werd gevraagd. Bureau Invior bleek in staat om, ondanks het krappe tijdsbestek, op deskundige en zelfstandige wijze invulling te geven aan deze opdracht. De contacten met Invior verliepen heel constructief, waarbij van de zijde van Invior ook aandacht was voor meedenken in een goede, duidelijke en objectieve communicatie met de doelgroep waarop het onderzoek was gericht. Al met al heb ik de snelheid, deskundigheid en kwaliteit van het opgeleverde resultaat als zeer positief ervaren.