Wonen

Wonen

Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een woning of zou willen verhuizen. De woningmarkt is de basis voor het kernthema wonen, maar het thema is breder gericht op het samen leven met elkaar. Veelvoorkomende onderwerpen die binnen dit kernthema vallen zijn leefbaarheid, de omgevingswet, arbeidsmigranten en verkiezingen.  

De woonwensen inzichtelijk maken per doelgroep uit de samenleving. Door deze woonwensen tegen elkaar af te zetten kan per kern of wijk bepaald worden hoeveel woningen en welk soort woningen gewenst zijn. Ook wordt daarmee duidelijk welke woningen nog gebouwd mogen worden. Dit wordt verwerkt in een woonvisie. In de uiteindelijke uitwerking/ organisatie worden opnieuw de partijen betrokken die in het allereerste stadium ook betrokken zijn. 

Cases

Woononderzoek Horst aan de Maas

Woononderzoek Horst aan de Maas

Stijgende prijzen

Stijgende prijzen

Woningaanbod

Woningaanbod