Wonen en leefomgeving

Wonen en leefomgeving

De woningmarkt staat onder druk. Er is een tekort aan woningen. Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Nieuwe woningen dienen gebouwd te worden om aan het woningtekort te voldoen. Binnen het kernthema Wonen staan de woonwensen (van inwoners) centraal. Naar wat voor type woning zijn inwoners opzoek? In hoeverre is er vraag naar levensloopbestendige woningen? Zijn inwoners van plan hun woning te verduurzamen? Dit zijn vragen die passen bij het kernthema Wonen.  

De woonwensen van inwoners kunnen inzichtelijk gemaakt worden per doelgroep. Door de woonwensen van verschillende doelgroepen tegen elkaar af te zetten, kan bijvoorbeeld per wijk bepaald worden aan welk soort woningen behoefte is. Ook wordt daarmee duidelijk waar woningen gebouwd mogen worden en wie er opzoek is naar een woning. De verkregen resultaten kunnen uitgewerkt worden in een visie of beleid op het gebied van wonen. Op deze pagina zijn verschillende cases binnen het kernthema te lezen. 

Cases

Barometer - Vitale Wijken

Barometer - Vitale Wijken

Woononderzoek - Horst aan de Maas

Woononderzoek - Horst aan de Maas

Barometer - Stijgende prijzen

Barometer - Stijgende prijzen

Barometer - Woningaanbod in Limburg

Barometer - Woningaanbod in Limburg