Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een thema dat de afgelopen jaren veranderd is. Andere vormen van criminaliteit zijn nu dominanter dan voorheen. In hoeverre voelen inwoners zich veilig? Welke verwachtingen hebben inwoners van (lokale) overheden op het gebied van veiligheid? Dit zijn vragen die passen bij het kernthema Veiligheid. Onderwerpen die binnen het thema Veiligheid ook de revue passeren zijn brandveiligheid, verkeersveiligheid en maatschappelijke onrust.  

Per wijk of buurt maken we inzichtelijk hoe het staat met de criminaliteit, ondermijning, specifieke overlast (bijvoorbeeld vuurwerkoverlast) en vooral het veiligheidsgevoel en sociale controle. De inzichten geven input voor een visie of beleid op het gebied van veiligheid. Op deze pagina zijn verschillende cases binnen het kernthema te lezen. 

Cases

Belevingsonderzoek Vliegbasis De Peel – Ministerie van Defensie in samenspraak met de regio

Belevingsonderzoek Vliegbasis De Peel – Ministerie van Defensie in samenspraak met de regio

Belevingsonderzoek - Veiligheidsregio’s Limburg

Belevingsonderzoek - Veiligheidsregio’s Limburg

Raadpleger - Jaarwisseling

Raadpleger - Jaarwisseling

Onderzoek Ondermijning – Gemeente Leudal

Onderzoek Ondermijning – Gemeente Leudal

Werving deelnemers mobiliteitsevent - Gemeente Helmond

Werving deelnemers mobiliteitsevent - Gemeente Helmond

Onderzoek Ondermijning – Gemeente Nederweert

Onderzoek Ondermijning – Gemeente Nederweert

Raadpleger - Vuurwerk

Raadpleger - Vuurwerk