Veiligheid

Veiligheid

Samen met de gemeenschap, gemeenten en partners draagt Invior, middels zijn projecten, bij aan een veiligere leefomgeving. Op deze pagina zijn verschillende cases binnen het kernthema gebundeld. 

Per wijk of buurt maken we inzichtelijk hoe het staat met de criminaliteit, ondermijning, specifieke overlast (bijvoorbeeld vuurwerkoverlast of hondenpoep) en vooral het veiligheidsgevoel en sociale controle. De inzichten geven input voor een nieuwe visie of veiligheidsplan waarin samen met de gemeenschap de buurtpreventie in de wijk wordt georganiseerd

Cases

Veiligheidsregio’s Limburg – Belevingsonderzoek

Veiligheidsregio’s Limburg – Belevingsonderzoek

Vuurwerk

Vuurwerk

Jaarwisseling

Jaarwisseling