Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. In iedere gemeente is het aanbod hierin anders. Binnen het kernthema Sport, cultuur en recreatie vallen vragen die betrekking hebben op sport, cultuur en recreatie, maar ook kunst, musea, monumenten en bibliotheken. Welke sportmogelijkheden missen inwoners in een gemeente? Wat is de reden waarom inwoners wel of geen gebruik maken van cultuuractiviteiten in de buurt? Waarop vinden inwoners dat de focus moet liggen in het nieuwe cultuurbeleid?  

Per wijk of buurt kan inzichtelijk gemaakt worden hoe inwoners denken over sport, cultuur en recreatie. De inzichten geven input voor een visie of beleid op sport, cultuur en recreatie. Op deze pagina zijn verschillende cases binnen het kernthema te lezen.    

Cases

Verenigingenonderzoek - gemeente Laarbeek

Verenigingenonderzoek - gemeente Laarbeek

Cultuurmonitor – Gemeente Horst aan de Maas

Cultuurmonitor – Gemeente Horst aan de Maas