Sociaal domein

Het kernthema Sociaal domein raakt diverse thema’s op het gebied van zorg en ondersteuning zoals: zorg, participatie en jeugd. Daarnaast kunnen ook de onderwerpen onderwijs en gezondheid aan bod komen. Sinds 2015 is het sociaal domein veranderd: de Jeugdwet, WMO en Participatiewet vormen de basis van het sociaal domein. Deze taken liggen nu bij gemeenten, voor 2015 lagen deze taken bij de Rijksoverheid.  

Inzichten in bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, inclusie of participatie dragen bij aan een gedegen visie of beleid op het sociaal domein. Hiermee kan de interne gemeentelijke organisatie zo worden ingericht dat deze (nog) beter aansluit op de inwoners. 

Cases

Belangstellingsmeting nieuwe school – Gemeente Leudal

Belangstellingsmeting nieuwe school – Gemeente Leudal

Raadpleger - Gezonde voeding

Raadpleger - Gezonde voeding

Raadpleger - Coronavirus

Raadpleger - Coronavirus