Ruimtelijk domein

Binnen het kernthema ruimtelijk domein creëren we een toekomstbestendige leefomgeving en luisteren we naar de ruimtelijke behoeften. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het onderhouden van gebouwen, wegen, groenvoorzieningen en afvalstromen. 

De ontwikkelingen binnen het kernthema ruimtelijk domein zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Denk aan ontwikkelingen rondom het klimaatakkoord, de energietransitie, het woningtekort en de stikstofcrisis. 

Cases

Centrumontwikkelingen – Gemeente Waalwijk

Centrumontwikkelingen – Gemeente Waalwijk

Participatiesessie - Gemeente Waalwijk

Participatiesessie - Gemeente Waalwijk

Dijktraject Cuijk-Ravenstein - Waterschap Aa en Maas

Dijktraject Cuijk-Ravenstein - Waterschap Aa en Maas

Evaluatie Parkeerbeleid binnenstad - Gemeente Zaltbommel

Evaluatie Parkeerbeleid binnenstad - Gemeente Zaltbommel