Participatie

Door de gemeenschap te betrekken, raadplegen, bij maatschappelijke onderwerpen, kunnen we samen aan de slag met diverse onderwerpen op het gebied van participatie. De inhoud is rijker, meer mensen denken mee, op deze manier is er meer draagvlak. Er is een hoger eigenaarschap omdat inwoners zich bewust zijn van hun eigen rol. Daarnaast is er een beter verwachtingsmanagement omdat de gemeente haar eigen rol ook beter weet, en de inwoner de rol van de gemeente ook beter begrijpt.

In zekere zin zijn alle projecten een vorm van participatie. Maar naast deze inhoudelijk gerichte opdrachten doen we ook onderwerp overstijgende projecten, gericht op het zijn van de partner in participatie. Gericht op het inrichten van participatie.

Voorbeelden van overstijgende projecten zijn:

  • Buurtgericht werken organiseren in Heerlen
  • Alle participatietrajecten evalueren in Molenlanden
  • Communicatieonderzoek in verschillende gemeenten om zo aan te sluiten op de inwoner
  • Dienstverleningsonderzoeken om zo de dienstverlening zo in te richten dat inwoners participeren met de gemeente
  • In de toekomst op de website: workshops om medewerkers op te leiden in het doen van participatie
  • Kwalitatieve werksessies/ gesprekken met inwoners/de gemeenschap

Cases

Onderzoek, visie en organisatie van het buurtgericht werken  – Gemeente Heerlen

Onderzoek, visie en organisatie van het buurtgericht werken – Gemeente Heerlen

Communicatieonderzoek - Gemeente Beesel

Communicatieonderzoek - Gemeente Beesel

Communicatieonderzoek – Gemeente Mook en Middelaar

Communicatieonderzoek – Gemeente Mook en Middelaar

Optimalisatie van het participatie proces – Gemeente Molenlanden

Optimalisatie van het participatie proces – Gemeente Molenlanden

Onderzoek Dienstverlening – Gemeente Landgraaf

Onderzoek Dienstverlening – Gemeente Landgraaf

Digitale dienstverlening - Brightlands

Digitale dienstverlening - Brightlands