Openbaar bestuur

Binnen het kernthema openbaar bestuur richten we ons op het binnenlandse bestuur. In Nederland is dit binnenlandse bestuurd ingedeeld in vier lagen: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Kenmerkend voor organisaties in het openbaar bestuur is dat zij - allemaal - zijn ingesteld bij wet.

Cases

De staat van het openbaar bestuur - Ministerie van BZK

De staat van het openbaar bestuur - Ministerie van BZK

Profielschets burgemeester  - Gemeente Asten

Profielschets burgemeester - Gemeente Asten

Raadpleger - Tweede Kamerverkiezingen

Raadpleger - Tweede Kamerverkiezingen