Milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid

Op duurzaamheidsvlak staan we als samenleving voor verschillende grote opgaven. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de uitstoot van broeikassen gehalveerd is. Daarnaast dient Nederland in 2050 helemaal te draaien op duurzame energie. Om dit te realiseren gaan regionale overheden aan de slag met onderwerpen als isoleren, energiearmoede, duurzame energie en aardgasvrij wonen.  

Daarnaast verandert het klimaat en krijgen we meer en meer te maken met extreme droogte, extreme hitte en wateroverlast. Invior kijkt samen met de gemeenschap, gemeenten en partners naar de inrichting van de fysieke ruimte en hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Samen voeren we projecten uit waarin thema’s als energie besparen, vergroening en het afvalsysteem regelmatig de revue passeren.  

Door inzichtelijk te maken wat de wensen, overwegingen en belemmeringen zijn van inwoners op het gebied van milieu en duurzaamheid, kan een visie of beleid opgesteld worden. Samen bekijken we wat de inzichten betekenen voor specifieke doelgroepen zoals jongeren of inwoners uit bepaalde wijken. Op deze pagina zijn verschillende cases binnen het kernthema te lezen.

Cases

Warmtetransitievisie - Gemeente Molenlanden

Warmtetransitievisie - Gemeente Molenlanden

Warmtetransitievisie en Isolatieplan - Parkstad

Warmtetransitievisie en Isolatieplan - Parkstad

Activatie klimaatadaptatie - Gemeente Neder-Betuwe

Activatie klimaatadaptatie - Gemeente Neder-Betuwe

Raadpleger - Verduurzamen van de woning

Raadpleger - Verduurzamen van de woning

Raadpleger - Duurzaamheid

Raadpleger - Duurzaamheid