Natuur & milieu

Natuur & milieu

Op duurzaamheidsvlak staan we als samenleving voor verschillende grote opgaven. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de uitstoot van broeikassen gehalveerd is. En dat Nederland in 2050 helemaal draait op duurzame energie. Om dit te realiseren zijn regionale overheden aan de slag met onderwerpen als isoleren, energiearmoede, duurzame energie en aardgasvrij wonen.

Daarnaast verandert ons klimaat en krijgen we meer en meer te maken met extreme droogte, extreme hitte en wateroverlast. Invior kijkt samen met de gemeenschap, gemeenten en partners naar de inrichting van de fysieke ruimte hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Samen voeren we projecten uit waarin thema’s als besparen, vergroening en het afvalsysteem regelmatig de revue passeren. Op deze pagina zijn verschillende cases binnen het kernthema gebundeld. 

Wanneer een gemeente inzicht krijgt in de genomen maatregelen, wensen, overwegingen en belemmeringen maken we samen visueel wat dit betekend voor de buurt en wijk in een uitvoeringsplan. Het verduurzamen van een wijk of buurt kan enkel in afstemming met elkaar georganiseerd worden. 

Cases

Warmtetransitievisie

Warmtetransitievisie

Verduurzamen van de woning

Verduurzamen van de woning