Infrastructuur

Infrastructuur

Infrastructuur is het kernthema dat zich richt op de ruimtelijke ordening. Gedacht kan worden aan onderwerpen als mobiliteit, waterbeheer, verkeer en bijvoorbeeld het inrichten van de binnenstad, kern of wijk.

Om tot een toekomstbestendige ruimtelijke visie te komen voor bijvoorbeeld een winkelstraat of verkeerssituatie dienen omwonenden, bezoekers en andere stakeholders betrokken te worden. Hun inzichten dienen ter onderbouwing. Daarnaast is de rol van deze partijen essentieel in de uitvoering en organisatie

Cases

Dijktraject Cuijk-Ravenstein

Dijktraject Cuijk-Ravenstein