De overheid moet maatschappelijke vraagstukken begrijpen, trends volgen en beleidsprogramma’s monitoren. Door onderzoek te doen verzamelen we betrouwbare informatie.

Onderzoek

Onderzoek

Inzicht

We zijn sterk in het raadplegen van meningen en het betrekken van burgers in een vroeg stadium. We beschikken onder andere over een landelijk dekkend Tip-Burgerpanel en het ov...

Tip-Burgerpanels

Tip-Burgerpanels

Inzicht

Beter wonen, beter leven, beter werken en beter recreëren in jouw gemeente! Een Tip-Burgerpanel is een digitaal panel waar inwoners desgevraagd hun raad, adviezen en ideeën ku...

Overheid in Nederland

Overheid in Nederland

Inzicht

Sinds 2011 zijn we actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. We beschikken daarvoor over een databestand, Overheid in Nederland (OiN), met meer...