Onze werkwijze

Onze werkwijze

We starten altijd met een of meerdere gesprekken. Eén van onze consultants bespreekt met jou de wensen, doelen, aandachtspunten en doelgroepen en wat de gewenste planning is. Op basis van het gesprek of de gesprekken wordt een voorstel geschreven dat gezien kan worden als een advies over hoe het project het beste voorbereid, uitgevoerd en opgeleverd kan worden.

Bij een akkoord op het voorstel gaan we samen met de opdrachtgever verder de diepte in. We noemen dit de vraagarticulatie. Door samen zowel inhoudelijke als procesmatige punten door te nemen worden de inzichten, visie en/of organisatiestructuur alsmaar bruikbaarder. 

Bij de uitvoering van het participatietraject, het onderzoek of de werksessie hebben we enkele basisprincipes waar we als bedrijf voor staan, namelijk: 
 

Onafhankelijk

Ons bestaansrecht. Zonder onafhankelijkheid is er geen Invior. Zowel in kwantitatief als kwalitatief onderzoek even belangrijk. 

  • Al onze burgerpanels zijn in ons eigen (onafhankelijke) beheer.
  • We voeren kwalitatief onderzoek altijd uit met ervaren en getrainde gespreksleiders.

Raadplegend

We gaan verder dan de 'wat-vraag' en een oppervlakkig oordeel. Samen zoeken we naar oplossingsrichtingen, tips, scenario's, raad, voorkeuren en adviezen.  

Toegankelijk 

We streven in onze onderzoeken naar het taalniveau B1 en houden de vragenlijsten kort, zodat de onderzoeken toegankelijk zijn en iedereen kan participeren. Ook in de oplevering bieden we bij de terugkoppeling een ‘toegankelijke’ versie aan. 

Door onze landelijke dekking kunnen wij op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau een participatietraject opstarten.

Waar onderzoekstrajecten vaak een duidelijk begin en eind hebben, kunnen onze projecten die gericht zijn op participatie in de brede zin van langere duur zijn. Periodiek zitten we bij deze adviesprojecten met de opdrachtgever en doelgroepen aan tafel om verder te werken aan het adviseren en implementeren van alles wat met participatie te maken heeft. Eindproduct is een onderzoeksrapport (inzicht), een visie of plan van aanpak ter verbetering van een participatieproces binnen en buiten de organisatie (visie) of de implementatie hiervan (organisatie).

Onze werkwijze is afgerond als ook de terugkoppeling naar de deelnemers is verzorgd. Een terugkoppeling van de resultaten en de implementatie hiervan is essentieel voor de betrokkenheid, het draagvlak en toekomstige projecten.