FAQ

Veel gestelde vragen en extra informatie over Invior en de Tip-Burgerpanels.

Iets onderzoeken kan op verschillende manieren, afhankelijk van wat je wilt weten en waarom. Participatiebureau Invior maakt meningen zichtbaar door het inzetten van raadplegingen. Het is namelijk zinvol om een gefundeerde mening te betrekken bij een besluitvorming en niet enkel te vertrouwen op een onderbuikgevoel. Invior maakt met de raadplegingen de gemeenschap een stukje mooier.

Een raadpleging is een onderzoek waarbij je op zoek gaat naar raad (of tips) over een onderwerp dat leeft in de gemeenschap. Maandelijks vraagt Invior aan honderd tot tweeduizend deelnemers om mee te denken. Hierdoor ontstaat denkkracht en draagvlak, waarmee Invior een bijdrage levert aan maatschappelijke discussies. Het verschil met een opinieonderzoek, waarbij een mening wordt gevraagd over de huidige situatie, is dat een raadpleging handelt over de gewenste situatie. Je gaat op zoek naar oplossingen.

Tip-Burgerpanel staat midden in de gemeenschap. Een Tip-Burgerpanel is een digitaal raadgevend burgerpanel, waarbij bewoners desgevraagd hun ideeën en visie delen op actuele onderwerpen in hun directe leefomgeving. De betrokken deelnemers geven raad en adviezen, waardoor beleidsmakers en -bepalers weten wat er daadwerkelijk speelt in de lokale samenleving. Het is veel meer dan een onderbuikgevoel dat spreekt. Een Tip-Burgerpanel is voor diverse partijen interessant: een uitgever, centrummanagement, toeristisch platform, woningcorporatie, vereniging of een overheid. Bij een Tip-Burgerpanel gaat het om onderzoeksmethode raadplegingen, waarbij getoetst is of onderzoeksresultaten een verkleinde afspiegeling zijn van de werkelijkheid (Data & Insights Network-richtlijn). Voor meer informatie lees het artikel: ‘handleiding voor het opzetten van een burgerpanel’. Wil je weten welke Tip-Burgerpanels in Nederland actief zijn? Klik hier voor een overzicht.

Om je aan te melden voor een Tip-Burgerpanel, klik je op de pagina ‘Burgerpanels’ op het desbetreffende panel. Vervolgens klik je op de knop ‘Aanmelden’.

Doordat het ledenaantal steeds toeneemt, kan het aantal deelnemende leden worden gezien bij de opgeleverde onderzoeksresultaten. Bekijk de ‘n’ in de grafiek van de laatste gepubliceerde onderzoeksresultaten.

Invior is aangesloten bij Data & Insights Network (voorheen MOA), dat staat voor: Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Alle onderzoeksactiviteiten van Invior zijn uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Lees ook de blog: ‘Is het onderzoek representatief?’.

Om je aan te melden voor een Tip-Burgerpanel, klik je op de pagina ‘Burgerpanels’ op het desbetreffende panel. Vervolgens klik je op de knop ‘Aanmelden’.

Onze researchers beheren het Tip-Burgerpanel. Je kunt een mail met je gewenste wijzigingen toesturen naar [email protected]. Periodiek wordt via de raadplegingen uitgevraagd of je demografische variabelen nog kloppen.

Maandelijks krijg je een raadpleging via de mail toegestuurd. Per uitnodiging ben je vrij om wel of niet deel te nemen.

Onder elke uitnodiging van de raadpleging staat een afmeldlink. Je kunt je afmelden door op de afmeldlink te klikken.

Jazeker. Invior is aangesloten bij Data & Insights Network (Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research), voorheen MOA. Alle onderzoeksactiviteiten van Invior zijn uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen Data & Insights Network-onderzoekers aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Zowel als deelnemer van het burgerpanel als gemeente of (externe) belanghebbende partij kun je contact opnemen met de beheerders van het panel ([email protected]). De opdrachtgever heeft het eerste recht om gebruik te maken van de onderzoeksresultaten. De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen Data & Insights Network-onderzoekers (voorheen MOA-onderzoekers) aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Alle belanghebbende partijen, waaronder mediapartijen, krijgen beschikking over de onderzoeksresultaten en hebben de mogelijkheid om deze te gebruiken, tenzij dit een onderzoeksopdracht is van een externe partij. Bij een externe opdracht krijgt de opdrachtgever als eerste de resultaten te zien en heeft het recht om deze als eerste te publiceren. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de onderzoeksresultatenpagina en zijn voor iedereen beschikbaar De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen Data & Insights Network-onderzoekers aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Uit onderzoek onder de leden van de Tip-Burgerpanels blijkt dat de volgende 3 redenen om deel te nemen aan het burgerpanel het voornaamst zijn: 1. Ik wil meedenken & meepraten over lokale onderwerpen 2. Ik wil mijn mening laten horen 3. Ik wil betrokken worden en op de hoogte worden gehouden van lokale ontwikkelingen Met het Tip-Burgerpanel maken we de gemeenschap een stukje mooier. Wie wil nu niet meewerken aan een beter leef-, werk- en woonklimaat? Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de onderzoeksresultatenpagina en zijn voor iedereen beschikbaar De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen Data & Insights Network-onderzoekers (voorheen MOA-onderzoekers) aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Het Tip-Burgerpanel staat midden in de gemeenschap. Een Tip-Burgerpanel is een gemeenschapspanel dat onafhankelijk opereert. Een wezenlijk verschil met een algemeen burgerpanel, dat is gefinancierd door een gemeente. Maandelijks vraagt Invior aan honderd tot tweeduizend deelnemers om mee te denken over actuele vraagstukken. De onderzoeksmethode is het gebruik van raadplegingen. Bij elk Tip-Burgerpanel is het succes mede bepaald door de samenwerking met een lokale mediapartner. Zij koppelen de onderzoeksresultaten terug aan de bewoners en zorgen ook voor duiding. (Lees ook artikel: ‘Welke rol vervult een mediapartij bij het Tip-Burgerpanel?’). Het Tip-Burgerpanel is voor verschillende partijen interessant, waaronder het centrummanagement, de woningcorporatie en (ondernemers-)verengingen. De gemeente kan het Tip-Burgerpanel ook aanwenden, maar zet vaak haar eigen en zelf gefinancierde burgerpanel in. Een Tip-Burgerpanel start maandelijks een onderzoek zonder enige financiering vanuit een overheid. Het is burgerparticipatie, opgezet door de gemeenschap. Voor meer informatie over het Tip-burgerpanel, lees het artikel ‘handleiding voor het opzetten van een burgerpanel’.

Iedereen moet doen waar hij goed in is en weet dat dan veel mogelijk is. Invior is de specialist als het gaat om opstellen en uitvoeren van een raadpleging. Onze rol stopt bij het communiceren van de onderzoeksresultaten naar de inwoners van een gemeente. Hierbij maken wij dankbaar gebruik van de kennis en het bereik van meer dan 55 mediapartners in Nederland, waarmee Invior een samenwerking heeft. Dit aantal groeit jaarlijks.

Elke onderzoeksmethode heeft voor- en nadelen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag bepaalt Invior de juiste onderzoeksmethodiek, waarbij we door slim samen te werken met onze partners (de gemeenschap) een breed pakket aanbieden. Van post tot digitaal, van Tip-Burgerpanels tot eigen panels en van schriftelijk tot diepte-interviews. Invior gelooft in raadplegingen en een hieruit voortvloeiende inspiratieagenda. Dit is een andere denkwijze dan onderzoek inzetten als opinie-instrument.

De eerste raadplegingen van Invior zijn vanaf 2011 uitgevoerd onder uiteenlopende politieke ambtsdragers als raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden en alle Eerste- en Tweede Kamerleden in Nederland. Om deze grote groep verantwoord te benaderen, maakt Invior gebruik van de vrij toegankelijke overheidsdatabase www.OverheidinNederland.nl. Deze database bevat gegevens van alle 50.000 officieel politiek betrokkenen in Nederland. Iedereen die contact zoekt met een politicus of ambtenaar kan deze website raadplegen. Hiermee is de overheid nog beter zichtbaar. Bij Invior werken we dagelijks om deze overheidsdatabase up-to-date te houden. Invior beheert eveneens de website www.ambtenarenpanel.nl waarin ambtenaren laagdrempelig meedenken en -praten over interessante en actuele onderwerpen. Tot voor kort vonden deze raadplegingen niet tot nauwelijks plaats, terwijl juist bij deze groep veel vak- en praktijkkennis aanwezig is.

Dat is een goede vraag. Net als: wat kost een raadpleging? Maar voor Invior is de volgende vraag interessanter: wat levert het jou als opdrachtgever op? Het antwoord: kennis, inzicht, snelheid, begrip, maar vooral een mooiere samenleving. Met een doordacht onderzoeksdoel en onderliggende onderzoeksvragen kan Invior snel handelen. De doorlooptijd verschilt van één dag tot enkele maanden. Neem gerust vrijblijvend contact op om samen mogelijkheden, kosten en opbrengsten te bespreken.