Doelgroep benadering

Visie

Doelgroep benadering

Voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken wil je bepaalde doelgroepen extra aan het woord laten. Denk aan kwetsbare doelgroepen, marktniches of moeilijk te bereiken segmenten. Maar hoe bereik je deze doelgroep? 

Invior adviseert en geeft handvaten voor hulpmiddelen en werkmethodes om de gewenste doelgroepen te benaderen. Denk aan werkvormen zoals een burgertop, burgerberaad of burgerforum. 

Doelgroep benadering kan ook een waardevolle aanvulling in de onderzoeksfase zijn.