Diensten

Onze diensten

Om het gehele participatieproces te kunnen begeleiden werken wij met drie fases:

  • inzicht;
  • visie;
  • organisatie.

Deze drie bouwelementen vormen het hart van onze dienstverlening die samen de naam Invior vormen.  

We halen waardevolle inzichten op bij de gemeenschap omtrent hun behoeften en wensen, zodat we samen een gemeenschappelijk gedragen visie kunnen ontwikkelen. Deze visie dient als uitgangspunt om op doortastende wijze gewenste activiteiten te organiseren.

Onderstaand een overzicht van onze diensten gecategoriseerd in de drie fases. 

Onderzoek

Onderzoek

Inzicht

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek aan de hand van raadplegingen, ook wel bekend als enquêtes. Raadplegingen zijn een krachtige en effectieve methode om...

Tip-Burgerpanels

Tip-Burgerpanels

Inzicht

Een Tip-Burgerpanel is een digitaal panel waarbij inwoners desgevraagd hun raad, adviezen en ideeën kunnen delen over actuele onderwerpen die spelen in de directe leefomgeving...

Overheid in Nederland

Overheid in Nederland

Inzicht

Overheid in Nederland is onze eigen overheidsdatabase met meer dan 70.000 politieke ambtsdragers. Dagelijks wordt de database door onze onderzoekers bijgehouden....

Barometer

Barometer

Inzicht

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-Burgerpanels van Invior. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waar...

Participatiebeleid

Participatiebeleid

Visie

Als gemeente streeft je ernaar een plek te zijn voor iedereen, waar iedereen kan participeren en een bijdrage kan leveren aan een beter woon- en leefomgeving. Waar bestaat dez...

Visieontwikkeling

Visieontwikkeling

Visie

Een visie biedt een gezamenlijke basis voor het opzetten van leer-, verbeterings- en ontwikkelingsactiviteiten van overheidsbeleid. Als zodanig vergemakkelijkt dit het doel va...

Doelgroep benadering

Doelgroep benadering

Visie

Voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken wil je bepaalde doelgroepen extra aan het woord laten. Denk aan kwetsbare doelgroepen, marktniches of moeilijk te bereiken segmente...

Masterclass implementatie participatie

Masterclass implementatie participatie

Organisatie

Periodiek biedt Invior een toegankelijke masterclass aan om jouw kennis over participatie en de implementatie van het participatiebeleid te vergroten. Volgend op het visie- en...

Workshop participatie

Workshop participatie

Organisatie

Een workshop kan voor veel verschillende situaties worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het definiëren en overeenkomen van implementatie participatie, het identificeren en prior...

Participatie uitbesteden

Participatie uitbesteden

Organisatie

Afhankelijk van je maatschappelijke vraagstuk, participatievisie, kun je een professional van Invior als facilitator inzetten. Als organisatie bieden we ondersteuning bij alle...