Onze diensten

Om een (burger)participatietraject correct te laten verlopen zijn er drie ingrediënten vereist: inzichten (in), visie (vi) en organisatie (or). Deze drie bouwelementen vormen het hart van onze dienstverlening.  

Ga eerst te luister bij de gemeenschap en haal Inzichten op rondom behoeften en wensen, waarmee een gemeenschappelijke gedragen visie wordt opgesteld. Dit dient als vertrekpunt om daadkrachtig de gewenste activatie en participatie te organiseren. 

Onderzoek

Onderzoek

Inzicht

We zijn sterk in het raadplegen van meningen en het betrekken van burgers in een vroeg stadium. We beschikken onder andere over een landelijk dekkend Tip-Burgerpanel en het ov...

Tip-Burgerpanels

Tip-Burgerpanels

Inzicht

Beter wonen, beter leven, beter werken en beter recreëren in jouw gemeente! Een Tip-Burgerpanel is een digitaal panel waar inwoners desgevraagd hun raad, adviezen en ideeën ku...

Overheid in Nederland

Overheid in Nederland

Inzicht

Sinds 2011 zijn we actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. We beschikken daarvoor over een databestand, Overheid in Nederland (OiN), met meer...

Participatiebeleid

Participatiebeleid

Visie

Als gemeente streeft je ernaar een plek te zijn voor iedereen, waar iedereen kan participeren en een bijdrage kan leveren aan een beter woon- en leefomgeving. Waar bestaat dez...

Visieontwikkeling

Visieontwikkeling

Visie

Een visie biedt een gezamenlijke basis voor het opzetten van leer-, verbeterings- en ontwikkelingsactiviteiten van overheidsbeleid. Als zodanig vergemakkelijkt dit het doel va...

Doelgroep benadering

Doelgroep benadering

Visie

Voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken wil je bepaalde doelgroepen extra aan het woord laten. Denk aan kwetsbare doelgroepen, marktniches of moeilijk te bereiken segmente...

Masterclass implementatie participatie

Masterclass implementatie participatie

Organisatie

Betrokkenheid van burgers is van cruciaal belang voor de kwaliteit en effectiviteit van participatiebeleid en -programma's. Het speelt een vitale functie bij het opbouwen van ...

Groep / Workshop participatie

Groep / Workshop participatie

Organisatie

Een workshop kan voor veel verschillende situaties worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het definiëren en overeenkomen van implementatie participatie, het identificeren en prior...

Participatie uitbesteden

Participatie uitbesteden

Organisatie

Afhankelijk van je maatschappelijke vraagstuk, participatievisie, kun je een professional van Invior als facilitator inzetten. Als organisatie bieden we ondersteuning bij alle...